[Wikimediasr-l] Konkurs za radno mesto Izvršnog direktora

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Konkurs za radno mesto Izvršnog direktora

Filip Maljkovic-2

“Замислите свет у коме свака особа има слободан приступ целокупном људском знању. То је оно на чему ми радимо.“


ВИКИМЕДИЈА СРБИЈЕ

објављује конкурс за радно место

Извршни директор


Викимедија Србије је невладино, нестраначко и непрофитно удружење, чији су циљеви промоција и подржавање стварања, сакупљања и умножавања слободног знања на српском језику искључиво на непрофитан начин, као и идеје да сви људи треба да имају једнак приступ знању и образовању.


У циљу проширења активности Викимедије Србије и њене даље професионализације тражимо способног и мотивисаног кандидата за позицију:


Радно место: Извршни директор (пуно радно време)


Опис задужења:

Извршни директор Викимедије Србије професионално води организацију и координира запослене, стара се о административним и финансијским пословима Удружења, промовише рад на Викимедијиним и другим пројектима који укључују повећање корпуса слободног знања и спроводи стратешке планове организације поштујући унапред усвојене политике и процедуре Удружења.


Кључне активности:

 • Професионализација Удружења у погледу ефикасног планирања обављања административних активности и ефикасног искоришћења канцеларијског простора

 • Обављање административних послова

 • Вођење целокупне пословне документације Удружења

 • Управљање финансијама Удружења и праћење утрошка средстава по пројектима

 • Планирање буџета

 • Писање финансијских и извештаја о раду

 • Рад са Управним одбором на дефинисању и имплементацији стратегије и правца развоја Удружења

 • Управљање и контрола рада запослених

 • Ангажовање нових и мотивација активних волонтера

 • Учешће у спровођењу пројеката

 • Организација конференција

 • Рад на медијској промоцији активности Удружења и покрета у целини, остваривање чврсте и сталне сарадње са медијима

 • Стварање нових и учвршћивање постојећих контаката и сарадње са институцијама културе (галерије, библиотеке, архиви, музеји), образовним и научним институцијама, другим партнерским институцијама и невладиним организацијама

 • Рад на повећању капацитета Удружења, увођењу иновација и стварању услова за будући раст

 • Праћење и учествовање у активностима Задужбине Викимедије и других огранака

Услови:

 • Виша или висока (пожељно) стручна спрема

 • Обавезно знање енглеског језика

 • Обавезно познавање рада на рачунару и алата за канцеларијско пословање

 • Добре организационе способности

 • Искуство у вођењу финансија

 • Лидерске вештине и способност рада у малом тиму

 • Комуникативност

 • Могућност рада са флексибилним радним временом

 • Кандидати упознати са пројектима заједнице Викимедије и концептом слободног садржаја имаће предност

 • Кандидати са искуством у раду са волонтерима или у невладином сектору имаће предност


Нудимо:

Динамичан и изазован посао, рад са младим људима, флексибилно радно време, сарадњу са истакнутим образовним и институцијама културе, невладиним организацијама, честа путовања и контакт са заједницом Викимедије на глобалном нивоу, прилику за лична и професионална усавршавања кроз учешће у конференцијама и семинарима и многобројне контакте.


Потребна документа:

 • Биографија

 • Копија дипломе

 • Препоруке од ранијих послодаваца, уколико их кандидат поседује


Пријаве је потребно доставити до 20. августа на и-мејл: [hidden email].


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l