[Wikimediasr-l] Međunarodni dan maternjeg jezika

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Međunarodni dan maternjeg jezika

Filip Maljković
Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika Dom omladine Beograda, u
saradnji sa Filološkim fakultetom, 21. februara 2014. godine organizuje
predavanje „Srpski kao maternji jezik“ od 18 časova i tribinu „Maternji
jezik i izazovi modernog doba“ od 19 časova. Biće reči i o Vikipediji,
te ste pozvani na događaj!

Više o predavanjima na
http://www.domomladine.org/debate/obelezavanje-medjunarodnog-dana-maternjeg-jezika/

Pozdrav,
Filip Maljković

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikimediasr-l] [Serbia-internal-l] Međunarodni dan maternjeg jezika

Ivana Madžarević

Ja ću otići na prvo predavanje „Srpski kao maternji jezik“.

Pozdrav,


2014-02-20 20:48 GMT+01:00 Filip Maljkovic <[hidden email]>:
Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika Dom omladine Beograda, u saradnji sa Filološkim fakultetom, 21. februara 2014. godine organizuje predavanje „Srpski kao maternji jezik“ od 18 časova i tribinu „Maternji jezik i izazovi modernog doba“ od 19 časova. Biće reči i o Vikipediji, te ste pozvani na događaj!

Više o predavanjima na http://www.domomladine.org/debate/obelezavanje-medjunarodnog-dana-maternjeg-jezika/

Pozdrav,
Filip Maljković

_______________________________________________
Serbia-internal-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/serbia-internal-l--
Ivana Madžarević

Vikimedija Srbije  - rs.wikimedia.org - 
00381 (0)60 7 454 773

„Zamislite svet u kome svaka osoba ima slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju. To je ono na čemu mi radimo.“


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l