[Wikimediasr-l] Sastanak

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Sastanak

Filip Maljković
Zdravo svima,

Sledeći sastanak će se održati sutra, u nedelju, sa početkom u 15 časova, u Domu omladine Beograda, tribinska sala. Dakle, standardno vreme i mesto.

Ko može da dođe, više je nego dobro došao.

Takođe, podsetio bih sve da se večeras od 19 časova održava još jedna žurka iz serije događaja "Free Knowledge for Free People" u Rex-u, pa ko je voljan da dođe, neka dođe. Biće prikazan jedan film o Vikipediji, a i piće će biti besplatno. :)

pozdrav,
Filip

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l