[Wikimediasr-l] Zakazivanje Skupštine

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Zakazivanje Skupštine

Ivan Nador

Zakazujem redovnu izbornu Skupštinu udruženja Vikimedija Srbije

25. marta u Domu omladine Beograda (tribinska sala) u 16h.


Predlažem sledeći  dnevni  red:

  1. Usvajanje zapisnika sa Osme redovne sednice Skupštine
  2. Izmena Poslovnika o radu Skupštine
  3. Izbor predsednika Udruženja
  4. Izbor članova Upravnog odbora
  5. Promena statuta
  6. Promena pristupnica
  7. Usvajanje različitih politika
  8. Razno


Predsednik

Ivan Pavle Nador


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l