[Wikimediasr-l] (no subject)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] (no subject)

Bojan Kalkan
Poštovani!

Kao urednici Vikipedije na srpskom jeziku (http://sr.wikipedia.org),
angažovali smo se u izradi ove slobodne enciklopedije. U ovu svima
dostupnu enciklopediju želimo da uvrstimo i materijal sa vašeg sajta.

Vaš materijal bi bio korišćen pod uslovima GNU-ove Licence za slobodnu
dokumentaciju (na engleskom GNU Free Documentation Licence, skraćeno GNU
FDL,
http://sr.wikipedia.org/wiki/Project:GNU_Free_Documentation_License).
Ukratko, po tim uslovima, svako bi mogao slobodno da preuzme, promeni i
objavi tekst i slike uz navođenja izvora/autora i obezbeđivanja
elektronske verzije teksta licence.

Takođe vas pozivamo da slobodno koristite tekstove iz našeg fonda
članaka koji stalno raste i dopunjava se.

Ukoliko nam dozvolite korišćenje vašeg materijala, vaš sajt će na našim
stranicama biti naveden kao izvor. To će vašem sajtu svakako povećati
rejting jer je Vikipedija jedan od 100 najposećenijih Internet sajtova
(i jedan od onih sa najdinamičnijim rastom), dok su njeni članci često
među prvim pogocima na pretraživačima.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l