[Wikimediasr-l] Акција на комонсу

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Акција на комонсу

Јован Вуковић
На комонсу постоји занимљива идеја. Људи који имају фото апарате у вишку их поклањају онима који немају. Тако да ако има некога да му је потребан фото апарат, и да жели да качи слике на оставу може да погледа ово:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Equipment_exchange

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l