[Wikimediasr-l] Састанак администратора

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Састанак администратора

Djordje Stakic
У овом тренутку Википедија на српском језику има 18 администратора. Појавио се предлог и жеља за организовањем састанка уживо. Шта мислите о том предлогу? Које теме бисте предложили?

Поздрав,
Ђорђе
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l