[Wikimediasr-l] tribina Otvorena nauka - Open Science (Dom omladine Beograda, 25. april 2013. godine 18.00-20.00)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] tribina Otvorena nauka - Open Science (Dom omladine Beograda, 25. april 2013. godine 18.00-20.00)

Nena Antic-2
U ovoj jubilarnoj viki godini (10 godina Vikipedije na srpskom jeziku), povodom Svetskog dana Intelektualne svojine (26. april), u okviru projekta Vikimedije Srbije Viki voli nauku - Wiki Loves Science, u Domu omladine Beograda, u saradnji s istaknutim naučnim istraživačima i vodećim ekspertima u oblasti otvorenih naučnih sadržaja, održaće se tribina Otvorena nauka - Open Science, čiji je fokus podržavanje implementacije inovativnih otvorenih pravnih modela naučne interakcije u skladu s medjunarodnim standardima.

U okviru tribine, biće promovisan e-zbornik Otvoreni standardi u nauci, a u nastavku programa sledi predstavljanje digitalne foto galerije Viki voli nauku - Wiki Loves Science,
naučno umetničkog koncepta Prva CC zvučna skulptura i prve evropske muzičke CC kompilacije CC Europe #CC10 Birthday Mixtape.

Ulaz je slobodan!

Detalji o tribini: http://rs.wikimedia.org/wiki/Viki_voli_nauku
                       http://www.domomladine.org/debate/tribina-otvorena-nauka-open-science/

Pozdrav,
Nena
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l