Wikipedia Academy

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia Academy

Lars Aronsson

Imorgon onsdag 12 november 2008 börjar Wikipedia Academy i Lund.
Detta är en tvådagars kurs om Wikipedia för akademiker, som
tidigare har hållits i Tyskland, Frankrike, Sydafrika och
Argentina. Tanken är att ge Wikipedia en injektion av nytt
(akademiskt) blod. Kursen arrangeras nu gemensamt av föreningen
Wikimedia Sverige och Lunds universitetsbibliotek. Förhoppningsvis
ska detta bli ett årligt arrangemang på olika orter i Sverige.
Kursen är gratis och finansieras av .SE / Internetfonden.

Under onsdagen kommer vi att inleda med praktiska övningar, där
våra 100 anmälda deltagare får redigera artiklar på svenska
Wikipedia. Givetvis måste de hålla sig till alla regler som gäller
för andra wikipedianer, men möjligen kommer de också att göra alla
vanliga nybörjarmisstag.

Jag ber därför om lite extra överseende med dessa som tar sina
första steg på Wikipedia imorgon.  Vi har flera administratörer på
plats som handledare.

Mer om detta finns på Bybrunnen under rubriken "Wikipedia Academy
- varning för nybörjare", http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:BB

Kursens program finns på http://www.lub.lu.se/wikipediaacademy/


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se