Wikipedia -- Nordic Authors

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia -- Nordic Authors

Lars Aronsson

[This message is in Swedish only]

Det här meddelandet går både till svenska Wikipedia och Projekt
Runeberg.  Det handlar om författarpresentationer inom Wikipedia,
något som faller inom [[Wikipedia:Projekt litteratur]].  Jag har
skapat en undersida där, baserad på statistik från Projekt
Runeberg om vilka författarpresentationer som besöks mest,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_litteratur/Nordic_Authors_2007

Det är lätt att inse att Wikipedia saknar artiklar i många ämnen,
men det är svårt att veta vilka som är mest saknade.  Det vill
säga: Var gör min insats som artikelskapare mest nytta?  Den här
statistiken är tänkt som en hjälp i det arbetet.

Först lite bakgrund.

Projekt Runeberg (runeberg.org) publicerar inte bara äldre nordisk
litteratur, utan även presentationer av nordiska författare i en
avdelning som vi kallar "Nordic Authors", där varje identifierad
författare har en egen webbsida, http://runeberg.org/authors/

Syftet är att knyta samman de böcker av samma författare som vi
har scannat och ge lite bakgrund om personen.  Vårt system för
uppdatering är emellertid väldigt tungrott i jämförelse med
Wikipedia och därför försöker vi i största möjliga mån att länka
till Wikipedias artiklar om personen.  Å andra sidan är Projekt
Runeberg flera år äldre och har dokumentation om betydligt fler
författare, översättare och konstnärer.  I vårt fall är det
viktigt att kunna särskilja personer med liknande namn och känna
till deras dödsår, för upphovsrättens skull, så i många fall är
Projekt Runebergs information "bara en stubbe".  Verifierbarhet är
dock lika viktigt som i Wikipedia.

Projekt Runebergs "Nordic Authors" har idag korta uppgifter
(födelseår, dödsår, nationalitet, yrke) om 31.000 personer och för
950 av dessa har vi länkar till svenska Wikipedia.  Svenska
Wikipedia har 233.000 artiklar, men långt ifrån alla handlar ju om
personer som är relevanta för Projekt Runeberg.

Projekt Runeberg länkar också till engelska Wikipedia (från 500
författarpresentationer), norska (380), tyska (350), franska
(200), danska (165), polska (150), esperanto (140), nynorska
(140), holländska (135) och finska (100).  Ordningstalen kan
förefalla ojämna, speciellt med tanke på att Projekt Runeberg har
tyngdpunkten på svensk och dansk litteratur.  Sanningen är att
danska Wikipedia har väldigt få artiklar om klassiska författare.  
I stället finns många andra danska webbplatser tillägnade
litteratur.  Vi har 1000 länkar till litteraturpriser.dk och 840
länkar till bibliografi.dk.

Slut på bakgrunden.

Min lista utgår från Projekt Runebergs besöksstatistik under april
och maj 2007.  Mest besökta författarpresentation var Selma
Lagerlöf med 4957 sidvisningar.  Den innehåller en länk till
svenska Wikipedias [[Selma Lagerlöf]], allt väl.

På 15:e plats i listan hittar man Otto Hoppe med 1293
sidvisningar.  Det är den första person i listan som ännu inte har
någon presentation i Wikipedia.  Kanske är han heller inte värd
någon.  Denne utgivare av ordböcker kommer högt upp eftersom (1)
Projekt Runeberg har publicerat några av hans verk och (2) han är
rätt så okänd, så det finns inga andra webbsidor om honom.  En
annan ordboksredaktör är Carl Auerbach på plats 68.

På 36:e plats kommer norrmannen Henrik Wergeland med 650
sidvisningar.  Att han ännu inte har någon sida i svenska
Wikipedia är anmärkningsvärt.  Här finns det sidor i norska,
engelska och tyska Wikipedia.  Bara att översätta.  Jag har
markerat "men finns på norska" i listan.  Här har Projekt Runeberg
alltså 300 besök i månaden på Wergelands författarpresentation,
som skulle ha glädje av en länk till svenska Wikipedia.

Statistiken fortsätter till placering 3700, där de enskilda
författarpresentationerna har minst 15 besök under april-maj.  
Jag håller på att gå igenom vilka existerande Wikipedia-artiklar
som kan länkas in, och har hunnit till placering 450.  Men jag ger
mig inte in på att skriva de Wikipedia-artiklar som saknas.  Det
fältet lämnar jag öppet för andra.

Min tanke är att göra en ny lista till hösten.  Förhoppningsvis är
det mycket färre luckor då.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/