Wikipedia Öppet hus dag?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia Öppet hus dag?

Anders Wennersten-2
Jag ser den bristande återväxten av seniora "heltids" aktiva på sv:wp
som ett hot för vår framtid.

Yngre anti-klotterare och skribenter om schlagerfestivaler, datorspel
och fotbollsspelare verkar ha OK återväxt men de brukar också lämna
efter en tid. Dugliga skribenter i specialområden har vi också en OK
utveckling av, både de som gör det på fritiden och i jobbet (typ de på
förlagen som skriver artiklar om de författare de ger ut böcker av). Men
i det gäng som är inne "hela tiden" tycker jag se en minskning, vi är
bara en dryg handfull, så även litet tillskott eller tapp märks här mycket.

Jag tycker förningen i denna fråga, tror stora ansträngningar,  inte
lyckats göra mycket för att förbättra denna situation.  Att få in lite
fler experter, även om tillfälligt, har varit bra (jfr skribenter i
specialområden ovan), men skrivstugor och likande verkar inte ge mycket,
Frank Schuberger har också i en genomgång kommit fram till att ungefär
1,4% av deltagare i sådana är kvar aktiva efter 6 månader, vilket jag
tycker verkar stämma även hos oss, och ingen som blivit
heltidsengagerade. Flest nya efter föreningsatkiviteter har jag sett
efter WLM då flera som lagt upp foton också under en tid la upp
motsvarande artiklar, men då utan stöd av kurser eller skrivstugor.

Kunde vi prova lite nya grepp för denna centrala fråga?

Jag leker med en tanke om en Wikipedia öppet hus dag som då annonseras
via sitenotice och innebär det pågår wikifika samtidigt på 20-30 platser
i Sverige (typ residensstäderna) och där alla nyfikna och
redigeringsintresserade kan dyka upp, och att man följer upp intressanta
kontakter efteråt?

Då jag också vet det under året är flest inne i perioden som de första
dagarna i januari innan universitetsterminen börjat, så är troligen den
bästa dagen något som 11 januari med sitenotice från årsskiftet

Det är fullt möjligt detta ändå inte skulle ge något och att ingen alls
dök på på hälften av platserna, men skulle det vara värt ett försök?

Vi skulle då ordna detta som något gemensamt mellan gemenskapen och
föreningen (mesta arbetet är väl få fram personer som kan ta
wikifikaansvar på olika platser, och uppföljningen efteråt)

Anders

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l