Wikipedia + Projekt Runeberg

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia + Projekt Runeberg

Lars Aronsson-2

Projekt Runeberg,

  (Detta utskick till Projekt Runebergs sändlista,
   går även i kopia till svenska Wikipedia.)

Något som man bör ha koll på i dessa dagar är wiki och Wikipedia.  
Om bloggar är vår tids Tommy Steele, så är wiki vår tids Elvis.

En blogg är ju en dagbok på nätet, en blandning av introverta
noteringar och journalistik.  Flera journalister har egna bloggar,
men de flesta som bloggar är inte journalister utan vanliga
tråkiga människor som du och jag.  Projekt Runebergs startsida,
som brukar uppdateras med ett nytt avsnitt varje månad, kan sägas
fungera som en blogg i slow motion (eller "ultrarapid" som det
hette när jag var liten).  Det är någon som skriver, och kanske
också någon som läser.  Ibland har läsarna möjlighet att
kommentera, men den som vill skriva egna inlägg får starta en egen
blogg.

En wiki är däremot alltid ett samarbetsprojekt.  Det som en
skriver, kan andra ändra på.  I stället för "kommentera" finns det
en länk för att "redigera".  Väldigt få privatpersoner har en egen
wiki.  De flesta wikis som finns används internt inom företag
eller föreningar, som behöver ett gemensamt klotterplank.  Projekt
Runeberg har en sådan wiki på http://runeberg.org/wiki/

Wiki är ett tekniskt hjälpmedel och vad den används till beror
inte på tekniken utan på avsikten hos den som startade wikin.  
Projekt Runebergs wiki är till för att dokumentera hur vi arbetar.
T.ex. skrev jag en sida om ljudböcker (som vi inte ännu jobbar
med, men vi kanske borde) på http://runeberg.org/wiki/Ljudbok
och den som har något att tillföra får gärna klicka "redigera".

Wikipedia är en wiki med ett väldigt speciellt syfte, nämligen att
på ideell basis författa ett uppslagsverk (wiki + encyklopedi =
Wikipedia), som fritt kan kopieras och spridas.  Den startades
2001 och drivs av en stiftelse, Wikimedia Foundation, med säte i
Florida.  På bara några år har Wikipedia blivit världens största
uppslagsverk med över 700.000 artiklar i sin engelskspråkiga
version.  Det betyder inte att den är världens bästa eller mest
användbara, men ofta är den bra nog.  Och det som inte står i den
kan vem som helst lägga till.  Det som råkar vara fel, kan vem som
helst rätta.

Men inte nog med detta, det finns också varianter av Wikipedia på
massor av språk.  Den svenska är inte oväntat den största av de
nordiska varianterna, men även danska, norska och finska kommer
starkt.  Och givetvis finns det varianter både på bokmål och
nynorsk.  En av de mest användbara finesserna är att varje artikel
har länkar till motsvarande artikel på andra språk.  Detta kallas
för interwiki-länkar.

Jag skriver wiki med liten bokstav, medan Wikipedia är ett
egennamn och skrivs med stor bokstav, precis som Projekt Runeberg.

Ovan nämnde jag att Projekt Runebergs wiki har en sida om
ljudböcker, där jag berättar hur vi skulle kunna producera
ljudböcker.  På svenska Wikipedia finns också en ljudbok-sida,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudbok
men den handlar givetvis inte om Projekt Runebergs planer, utan
innehåller en kortfattad beskrivning av vad ljudböcker är. Detta
är ju också vad man förväntar sig att ett uppslagsverk ska göra.
Nu är kanske den svenska Wikipedia-artikeln Ljudbok lite kort, men
där finns också länkar till motsvarande artikel på engelska, tyska
och finska.  Utförligast av dessa är den tyska.

Precis samma förhållande gäller artiklarna om Heinrich Heine,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
medan Fredrika Bremer behandlas utförligt på svenska och betydligt
mer kortfattat på engelska och tyska,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_Bremer

När Projekt Runeberg grundades 1992 dröjde det inte länge innan vi
kände ett behov av författarpresentationer.  Eftersom ingen annan
skrev sådana åt oss, började vi skriva våra egna. Vår egen sida om
Fredrika Bremer, http://runeberg.org/authors/fbremer.html
står sig fortfarande rätt så bra i en jämförelse Wikipedias
artikel, medan vår sida om Heinrich Heine bara innehåller denne
tyske författares födelse- och dödsår,
http://runeberg.org/authors/heinehei.html

Det är nog bara en tidsfråga innan Wikipedia har avsevärt mer
information om Fredrika Bremer än vi har i vår presentation.  För
flera författare är detta redan fallet.  Visst har vi möjligheten
att införa en wiki-funktion även för Projekt Runebergs
författarpresentationer, men enklare ändå är att bara länka till
deras information, som vi redan gör för Heinrich Heine.  Det är i
själva verket en stor avlastning om vi slipper ägna oss åt
författarpresentationer, när Wikipedia sköter det så bra åt oss.

Även från våra förord till de elektroniska utgåvorna kan det
finnas anledning att hänvisa till artiklar i Wikipedia.  
Exempelvis borde vårt förord till Fänrik Ståls sägner hänvisa till
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finska_kriget

Härmed vill jag rikta en uppmaning till alla medhjälpare i Projekt
Runeberg att sätta sig in i vad som finns i Wikipedia och hur det
arbete vi har framför oss kan delas mellan de båda projekten.  
Engagera er i båda projekten, kanske inte på heltid, men så att ni
känner er hemma där likaväl som här.  Omväxling förnöjer.

Det är inte bara Projekt Runeberg som har nytta av Wikipedia.  
Den svenska grenen av Wikipedia har haft stor nytta av att Nordisk
familjebok, Bilder ur Nordens Flora och andra uppslagsverk finns
digitaliserade hos Projekt Runeberg.  Finska Wikipedia har använt
artiklar ur den "Pieni tietosanakirja" som vi digitaliserade i
våras.  Och "Salmonsen" är mycket uppskattad bland medhjälparna i
danska Wikipedia.  Faktum är att flera inom tyska Wikipedia är
rejält avundsjuka på att Projekt Runeberg har begränsat sig till
de nordiska språken.

Vi kan vara imponerade över Wikipedias snabba tillväxt sedan 2001,
men de är lika imponerade över att vi har hållit på sedan 1992.

Som jag nämnde i ett tidigare meddelande är det wiki-fika i
Stockholm nu på söndag den 25 september.  Information om detta
finns på http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki-tr%C3%A4ff 
som alltså är en av de "interna" sidorna för medarbetare i svenska
Wikipedia, och inte en encyklopedisk artikel.  Förhoppningsvis kan
även Projekt Runeberg-medhjälpare dyka upp där.  Ju fler vi är
tillsammans...


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/