Wikipedia engleză ajunge la 1 milion de articole

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia engleză ajunge la 1 milion de articole

Iulian Dogariu-2
În caz că n-aţi fost pe fază :-) în seara asta la ora 01:09 EET en.wp
a trecut de pragul de 1.000.000 de articole. Vedeţi şi comunicatul de
presă la http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:1m-PR-en

i.

--
{jabber|mailto}:iulianu at gmail.com
                                          GPG Key ID: 0x92B1C594

             -- "Live as if you were to die tomorrow.
                 Learn as if you were to live forever." (Gandhi)
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l