Wikipedia firar 10-årsjubileum den 15 januari - Du kommer väl?

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia firar 10-årsjubileum den 15 januari - Du kommer väl?

lennart guldbrandsson-2

Hej allihop,

Som ni säkert känner till så fyller Wikipedia 10 år den 15 januari. Det tänkte vi fira genom att anordna en hejdundrande fest. Du är välkommen dit! Vi hoppas att du kan komma.

Än så länge är inte allt klart, men lite detaljer, såsom det ser ut just nu:

Datum: 15 januari 2011
Plats: Stockholms stadbibliotek (http://maps.google.com/maps?client=ubuntu&channel=fs&q=Stockholms+Stadsbibliotek&oe=utf-8&ie=UTF8&hl=sv&hq=Stockholms+Stadsbibliotek&hnear=&ll=59.34341,18.054968&spn=0.001439,0.005681&t=h&z=18)
Tid: eftermiddag-kväll
Antal närvarande: Vi hoppas på 100 personer, plus media.
Program: Här är vi som mest vaga än så länge. Vad skulle du vilja hände på ett 10-årsjubileum för Wikipedia? Du kan få lite inspiration på den officiella wikin för ändamålet: http://ten.wikipedia.org/wiki/Main_Page, eller hitta på egna saker. Svara på det här mailet är också ett alternativ. Förhoppningsvis blir det musik, tårta, någon trevlig överraskning och filmen Truth in numbers.

Jag hoppas verkligen att så många som möjligt dyker upp. Inom kort kommer jag att meddela lite mer detaljer om det här, så håll ögonen öppna.

Med vänliga hälsningar,

LennartLennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikipedia firar 10-årsjubileum den 15 januari - Du kommer väl?

Jobjörn Folkesson
2010/12/15 lennart guldbrandsson <[hidden email]>:

>
> Hej allihop,
>
> Som ni säkert känner till så fyller Wikipedia 10 år den 15 januari. Det tänkte vi fira genom att anordna en hejdundrande fest. Du är välkommen dit! Vi hoppas att du kan komma.
>
> Än så länge är inte allt klart, men lite detaljer, såsom det ser ut just nu:
>
> Datum: 15 januari 2011
> Plats: Stockholms stadbibliotek (http://maps.google.com/maps?client=ubuntu&channel=fs&q=Stockholms+Stadsbibliotek&oe=utf-8&ie=UTF8&hl=sv&hq=Stockholms+Stadsbibliotek&hnear=&ll=59.34341,18.054968&spn=0.001439,0.005681&t=h&z=18)
> Tid: eftermiddag-kväll
> Antal närvarande: Vi hoppas på 100 personer, plus media.
> Program: Här är vi som mest vaga än så länge. Vad skulle du vilja hände på ett 10-årsjubileum för Wikipedia? Du kan få lite inspiration på den officiella wikin för ändamålet: http://ten.wikipedia.org/wiki/Main_Page, eller hitta på egna saker. Svara på det här mailet är också ett alternativ. Förhoppningsvis blir det musik, tårta, någon trevlig överraskning och filmen Truth in numbers.
>
> Jag hoppas verkligen att så många som möjligt dyker upp. Inom kort kommer jag att meddela lite mer detaljer om det här, så håll ögonen öppna.
>

Sätt upp ett Facebook-event man kan hypa?

// Jobjörn

PS: ja, jag är motsätter mig absolut Facebook-integration på
Wikipedia. Men Wikimedia Sverige är en opinionsbildande förening, och
då kan och bör man ta till hela arsenalen. DS.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mål för verksamheten 2011

Anders Wennersten
In reply to this post by lennart guldbrandsson-2
Det finns mycket positivt att rapportera från sv:wp arbetet - bättre
umgängeston,  vi har lyckats få kontroll över ett antal viktiga tidigare
POV-märkta artiklar, kvalitet har hålls uppe, vi ser en större
självklarhet från organisationer att lägga upp för dem relevant info

Också föreningen ser jag haft ett mycket framgångsrikt år - mycket
positiv uppmärksamhet i media och bloggar  (och i stort sett ingen
negativ) - wp-academy med Sue var en femetta. Och ett genombrott när det
gäller att få institutioner att lägga upp foton på commons. Och nu på
slutet att få in donationer.

MEN antalet regelbundna bidragsgivare på sv:wp minskar och detta
riskerar på sikt att tillintetgöra allt gott arbete som göra av
gemenskapen. Och att få till fler nya bidragsgivare är det primärt
angivna målet för föreningen som då alls inte lyckats. (jag kan på flera
sätt visa på siffror på denna minskning om det behövs - såg fö att no:wp
har närmast fler som gjort fler än 30 000 redigeringar, fast de annars
brukar ha siffror som är 50% av de från sv:wp - varför har de lyckats
bättre?

VI har nu också ackumulerad erfarenhet som visar att många av de
insatser förenigen gjort med tron att få till fler bidragsgivare inte
gett det reultatet (även om instaseran oftast ändå lett till ökad
kunskap och medvetenhet om wp). Te x kurserna i anslutning till
wp-academy, mycket uppskattade har på tre år, vad jag vet, inte lett
till en enda ny regelbunden bidragsgivare, och bokmässan  heller inte
någon ny

Skulle det gå att föreningen satte fokus under 2011 på att konkret få
till fler bidragsgivare? Och att då alla insatser värderades i
förhållande till detta mål, och att hela föreningens resultat vid slutet
av året mättes i förhållande till detta mål?

Och jag tror då på riktade insatser mot grupperingar som har intresse få
upp info på wp. (Det var en sådan riktad insats  mot museer i sthlm som
efter många och långa turer gav resultat i bildfrågan. Jag minns också
hur jag själv inofficiellt hade kontakt med föreningen för microbilar i
Sverige, som gav dem impuls att skapa ett femtiotal bra artiklar i ämnet)


Anders
Jag kommer nog lägga upp något likande på Bybrunnen nästa vecka, med
större fokus på sv:wp arbetet


       


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mål för verksamheten 2011

lennart guldbrandsson-2

Hej,

Bra att du lyfter den här frågan, Anders. Jag har ingen anledning att tvivla på att dina siffror skulle stämma. Och jag tror att du har en stor poäng i att föreningen har misslyckats i att skaffa fler skribenter. Det misslyckades vi med redan förra året, tror jag. Såväl Wikipedia Academy som bokmässan har gett magra resultat på skribentsidan - men jag tror att föreningen haft ett lite annat fokus det här året. Ett mellanår, om man så vill: det är det första året när vi är med i den årliga insamlingskampanjen. Om vi ska kunna göra några arrangemang 2011 måste vi ha pengar, har vi insett, och med mer än halva insamlingen passerad kan man nog säga (utan att gå in på detaljer) att vi har fått tillräckligt med pengar för att det ska räcka till ett par olika initiativ under året. Och både bokmässan och Wikipedia Academy, samt bildsamarbetena som kommit i år, har gjort att vi har fått mer trovärdighet, vilket också är en valuta man ska tänka på. Vårt arbete med media som i viss mån har gett resultat, har också bidragit till att göra Wikipedia mer trovärdigt/flytta debatten till andra djupare saker. Vilket i sin tur förhoppningsvis ger fler läsare - och i förlängningen fler skribenter.

Då är frågan: vad ska vi göra när det här mellanåret är till ända? När vi satt rutinerna för insamling, mediahantering och bildsamarbeten, vad blir nästa steg?

Rent konkret: Målet att skaffa fler skribenter är bra. Men hur gör vi det?

* Hittills har vi hållit kurser och workshops. Det har fungerat sådär. Kanske är problemet att det mestadels har rört sig om enstaka tillfällen där de som är med mest doppar fötterna och aldrig fastnar i att redigera. Kanske är lösningen att anamma det program som finns i USA (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Campus_Ambassadors). Eller så är lösningen att samarbeta mer med studieförbunden. Men hur gör vi det?

* Vi har satsat litegrand på skolorna, framför allt på upplysning. Jag har skrivit broschyren Wikipedia i skolan (http://se.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_i_skolan), jag är med på Lektion.se, några hjälper till med forskning, vi har bloggat, andra har ägnat sig åt lobbyverksamhet, och några av oss har åkt runt på skolor och försökt få lärare att börja bidra eller få elever att bidra. Det har fungerat sådär. Än så länge har vi inte sett något stort inflöde av skribenter från skolvärlden. Det kan vara så att sådana initiativ behöver lite tid för att komma in i skolan, som är en segrörlig organisation. Eventuellt gör vi bättre i att försöka få in det här på lärarutbildningarna. Eller så går vi direkt på Skolverket. Men vem gör det? Och hur gör vi det?

* Hittills har vi inte tagit tag i pensionärer över huvud taget, mer än de vi mött på bokmässan. Det har inte gått alls. Vi fick under Wikipedia Academy åter kontakt med Seniornet, där det fanns en som kunde tänka sig att utbilda de andra. Det kan vara en rimlig väg in. Kanske ger det fler skribenter. Det är svårt att säga i förväg. (För min del resonerade jag så här för två-tre år sedan: "Om jag åker och föreläser, och det ger fem nya skribenter, så har den tid jag lägger ner på det snarare än på att skriva Wikipedia-artiklar, varit ett bra utbyte. De fem skribenterna skriver mer än vad jag kan göra på samma tid." Men efter hand har jag insett att jag kanske borde ha ägnat den tiden åt att skriva artiklar istället, för jag vet inte särskilt många som har börjat skriva. Det förutsätter förstås att "öka antalet skribenter" är det enda skälet till att jag föreläser, vilket det inte är.) Andra som har försökt få med sig pensionärer via kurser etc har fått blandade resultat. Snarast noll. Så hur gör vi för att undvika de misstag som leder till att pensionärer inte börjar bidra?

* På de flesta stora språkversioner av Wikipedia finns det artikelskrivartävlingar. Det ger både högre kvalitet och uppmärksamhet på att vem som helst kan hjälpa till, vilket kan ge fler skribenter. Vi har hittills haft rätt få tävlingar som vänder sig till allmänheten. Just nu har vi astronomitävlingen. Norrmännen har lyckats fixa en tävling där priset är en flygresa. Det är bara två exempel på tävlingar med verkliga pris. Kanske är det något som kan tänkas inspirera folk mer än det vi tidigare gjort.

Det här är fyra områden där vi kanske skulle kunna göra större, mer effektiva insatser (givet att vi har tillräckligt med volontärer som kan göra arbetet). Det finns många fler områden, som möjligen ger ännu större effekter. Det jag säger är följande: Vilka områden vi ska syssla med är en viktig fråga. Kanske lägger vi inte ner nog med energi på att sätta en bra kurs för att nå målet. Där behöver vi nog hjälp. Vad tycker du att vi ska göra? Wikimedia Sverige har aldrig varit en toppstyrd förening, utan en intresseorganisation där medlemmarna kan göra i stort sett allt som har med föreningens syfte att göra. Vi vill att folk ska tycka till (och sedan hjälpa till...).

Men oavsett hur mycket vi arbetar finns det saker vi inte kan ändra på: en av de sakerna har jag argumenterat för på Bybrunnen (till exempel här http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&diff=prev&oldid=12598681) och blivit totalt nerskjuten (till exempel här http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&diff=next&oldid=12598888). Trots att jag är en av dem som är aktiva på svenskspråkiga Wikipedia som har mest erfarenhet av hur nybörjare ser på Wikipedia har det jag föreslagit blivit alltmer ignorerat och alltmer sågat sarkastiskt utan att väga saker för och mot varandra. Inte så att jag förväntar mig att folk bara ska köpa det jag säger. Nej, jag gillar diskussioner. Men samtidigt har Wikipedia, och det gäller alltfler språkversioner, blivit skeptiska mot alla förändringar. Jag skrev vid ett tillfälle någonting i stil med att "iniativen är till för nybörjarna, men det är veteranerna som beslutar - så snälla, försök att tänka på hur nybörjarna ser det", men folk tror att alla är som dem, och det gör att vi på sikt kommer att få samma gamla vanliga människor, i allt mindre och mindre skala.

Jag vill därför åter uppmana folk att läsa min essä om användare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal/Tio_tankar_om_anv%C3%A4ndare

Kvalitet är viktigt, men om vi inte tar hand om våra användare, är trevliga mot dem, och uppmanar dem att forsätta skriva, då kan vi jaga nya användare hur länge som helst, för de gamla kommer att försvinna, och det är ett större problem.

Med vänliga hälsningar,

Lennart


Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/
> Date: Tue, 21 Dec 2010 07:57:11 +0100
> From: [hidden email]
> To: [hidden email]
> Subject: [WikiSV-l] Mål för verksamheten 2011
>
> Det finns mycket positivt att rapportera från sv:wp arbetet - bättre
> umgängeston,  vi har lyckats få kontroll över ett antal viktiga tidigare
> POV-märkta artiklar, kvalitet har hålls uppe, vi ser en större
> självklarhet från organisationer att lägga upp för dem relevant info
>
> Också föreningen ser jag haft ett mycket framgångsrikt år - mycket
> positiv uppmärksamhet i media och bloggar  (och i stort sett ingen
> negativ) - wp-academy med Sue var en femetta. Och ett genombrott när det
> gäller att få institutioner att lägga upp foton på commons. Och nu på
> slutet att få in donationer.
>
> MEN antalet regelbundna bidragsgivare på sv:wp minskar och detta
> riskerar på sikt att tillintetgöra allt gott arbete som göra av
> gemenskapen. Och att få till fler nya bidragsgivare är det primärt
> angivna målet för föreningen som då alls inte lyckats. (jag kan på flera
> sätt visa på siffror på denna minskning om det behövs - såg fö att no:wp
> har närmast fler som gjort fler än 30 000 redigeringar, fast de annars
> brukar ha siffror som är 50% av de från sv:wp - varför har de lyckats
> bättre?
>
> VI har nu också ackumulerad erfarenhet som visar att många av de
> insatser förenigen gjort med tron att få till fler bidragsgivare inte
> gett det reultatet (även om instaseran oftast ändå lett till ökad
> kunskap och medvetenhet om wp). Te x kurserna i anslutning till
> wp-academy, mycket uppskattade har på tre år, vad jag vet, inte lett
> till en enda ny regelbunden bidragsgivare, och bokmässan  heller inte
> någon ny
>
> Skulle det gå att föreningen satte fokus under 2011 på att konkret få
> till fler bidragsgivare? Och att då alla insatser värderades i
> förhållande till detta mål, och att hela föreningens resultat vid slutet
> av året mättes i förhållande till detta mål?
>
> Och jag tror då på riktade insatser mot grupperingar som har intresse få
> upp info på wp. (Det var en sådan riktad insats  mot museer i sthlm som
> efter många och långa turer gav resultat i bildfrågan. Jag minns också
> hur jag själv inofficiellt hade kontakt med föreningen för microbilar i
> Sverige, som gav dem impuls att skapa ett femtiotal bra artiklar i ämnet)
>
>
> Anders
> Jag kommer nog lägga upp något likande på Bybrunnen nästa vecka, med
> större fokus på sv:wp arbetet
>
>
>
>
>
     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mål för verksamheten 2011

Anders Wennersten
Hej,

Ja er insats i är har varit lyckad det skrev jag redan i mitt första mail

Som jag också skrev tror jag på en mer direkt approach för att locka ny
skribenter, inte fler indirekta, men i detta skede vill jag målet är
viktigt än medlen.

Indirekta satsningar som bättre deltagarportal, kurser, samarbete med
studieförbund är ju den approach som försökts och som jag tror behöver
överges och nya prövas.

Ordentliga priser i skrivtävlingar kan var något som är mer nytta och
fräscht

Annars gör en brainstorning (gärna tillsammans med andra) - vilka
grupper/ämnen skulle vara mest intresserade ge bidrag. Jag tror
begreppet senior är fel infallsvinkel, i sådan fall de inom
hembygdsförbunden som är batagna i sockenbegreppet. Eller geneologer som
vill få fram mer om kyrkobokföringsdistrikt (och nu gör egna sådan
sammanställngar på annan plats) När det sedan utkristlisieras segment av
konkreta ämnen/Skribentgtupper, räkna ut hurkomma i kontakt med dem och
missionera, och prova på!

Anders

lennart guldbrandsson skrev 2010-12-21 10:41:

> Hej,
>
> Bra att du lyfter den här frågan, Anders. Jag har ingen anledning att tvivla på att dina siffror skulle stämma. Och jag tror att du har en stor poäng i att föreningen har misslyckats i att skaffa fler skribenter. Det misslyckades vi med redan förra året, tror jag. Såväl Wikipedia Academy som bokmässan har gett magra resultat på skribentsidan - men jag tror att föreningen haft ett lite annat fokus det här året. Ett mellanår, om man så vill: det är det första året när vi är med i den årliga insamlingskampanjen. Om vi ska kunna göra några arrangemang 2011 måste vi ha pengar, har vi insett, och med mer än halva insamlingen passerad kan man nog säga (utan att gå in på detaljer) att vi har fått tillräckligt med pengar för att det ska räcka till ett par olika initiativ under året. Och både bokmässan och Wikipedia Academy, samt bildsamarbetena som kommit i år, har gjort att vi har fått mer trovärdighet, vilket också är en valuta man ska tänka på. Vårt arbete med media som i viss mån har gett resultat, har också bidragit till att göra Wikipedia mer trovärdigt/flytta debatten till andra djupare saker. Vilket i sin tur förhoppningsvis ger fler läsare - och i förlängningen fler skribenter.
>
> Då är frågan: vad ska vi göra när det här mellanåret är till ända? När vi satt rutinerna för insamling, mediahantering och bildsamarbeten, vad blir nästa steg?
>
> Rent konkret: Målet att skaffa fler skribenter är bra. Men hur gör vi det?
>
> * Hittills har vi hållit kurser och workshops. Det har fungerat sådär. Kanske är problemet att det mestadels har rört sig om enstaka tillfällen där de som är med mest doppar fötterna och aldrig fastnar i att redigera. Kanske är lösningen att anamma det program som finns i USA (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Campus_Ambassadors). Eller så är lösningen att samarbeta mer med studieförbunden. Men hur gör vi det?
>
> * Vi har satsat litegrand på skolorna, framför allt på upplysning. Jag har skrivit broschyren Wikipedia i skolan (http://se.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_i_skolan), jag är med på Lektion.se, några hjälper till med forskning, vi har bloggat, andra har ägnat sig åt lobbyverksamhet, och några av oss har åkt runt på skolor och försökt få lärare att börja bidra eller få elever att bidra. Det har fungerat sådär. Än så länge har vi inte sett något stort inflöde av skribenter från skolvärlden. Det kan vara så att sådana initiativ behöver lite tid för att komma in i skolan, som är en segrörlig organisation. Eventuellt gör vi bättre i att försöka få in det här på lärarutbildningarna. Eller så går vi direkt på Skolverket. Men vem gör det? Och hur gör vi det?
>
> * Hittills har vi inte tagit tag i pensionärer över huvud taget, mer än de vi mött på bokmässan. Det har inte gått alls. Vi fick under Wikipedia Academy åter kontakt med Seniornet, där det fanns en som kunde tänka sig att utbilda de andra. Det kan vara en rimlig väg in. Kanske ger det fler skribenter. Det är svårt att säga i förväg. (För min del resonerade jag så här för två-tre år sedan: "Om jag åker och föreläser, och det ger fem nya skribenter, så har den tid jag lägger ner på det snarare än på att skriva Wikipedia-artiklar, varit ett bra utbyte. De fem skribenterna skriver mer än vad jag kan göra på samma tid." Men efter hand har jag insett att jag kanske borde ha ägnat den tiden åt att skriva artiklar istället, för jag vet inte särskilt många som har börjat skriva. Det förutsätter förstås att "öka antalet skribenter" är det enda skälet till att jag föreläser, vilket det inte är.) Andra som har försökt få med sig pensionärer via kurser etc har fått blandade resultat. Snarast noll. Så hur gör vi för att undvika de misstag som leder till att pensionärer inte börjar bidra?
>
> * På de flesta stora språkversioner av Wikipedia finns det artikelskrivartävlingar. Det ger både högre kvalitet och uppmärksamhet på att vem som helst kan hjälpa till, vilket kan ge fler skribenter. Vi har hittills haft rätt få tävlingar som vänder sig till allmänheten. Just nu har vi astronomitävlingen. Norrmännen har lyckats fixa en tävling där priset är en flygresa. Det är bara två exempel på tävlingar med verkliga pris. Kanske är det något som kan tänkas inspirera folk mer än det vi tidigare gjort.
>
> Det här är fyra områden där vi kanske skulle kunna göra större, mer effektiva insatser (givet att vi har tillräckligt med volontärer som kan göra arbetet). Det finns många fler områden, som möjligen ger ännu större effekter. Det jag säger är följande: Vilka områden vi ska syssla med är en viktig fråga. Kanske lägger vi inte ner nog med energi på att sätta en bra kurs för att nå målet. Där behöver vi nog hjälp. Vad tycker du att vi ska göra? Wikimedia Sverige har aldrig varit en toppstyrd förening, utan en intresseorganisation där medlemmarna kan göra i stort sett allt som har med föreningens syfte att göra. Vi vill att folk ska tycka till (och sedan hjälpa till...).
>
> Men oavsett hur mycket vi arbetar finns det saker vi inte kan ändra på: en av de sakerna har jag argumenterat för på Bybrunnen (till exempel här http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&diff=prev&oldid=12598681) och blivit totalt nerskjuten (till exempel här http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&diff=next&oldid=12598888). Trots att jag är en av dem som är aktiva på svenskspråkiga Wikipedia som har mest erfarenhet av hur nybörjare ser på Wikipedia har det jag föreslagit blivit alltmer ignorerat och alltmer sågat sarkastiskt utan att väga saker för och mot varandra. Inte så att jag förväntar mig att folk bara ska köpa det jag säger. Nej, jag gillar diskussioner. Men samtidigt har Wikipedia, och det gäller alltfler språkversioner, blivit skeptiska mot alla förändringar. Jag skrev vid ett tillfälle någonting i stil med att "iniativen är till för nybörjarna, men det är veteranerna som beslutar - så snälla, försök att tänka på hur nybörjarna ser det", men folk tror att alla är som dem, och det gör att vi på sikt kommer att få samma gamla vanliga människor, i allt mindre och mindre skala.
>
> Jag vill därför åter uppmana folk att läsa min essä om användare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal/Tio_tankar_om_anv%C3%A4ndare
>
> Kvalitet är viktigt, men om vi inte tar hand om våra användare, är trevliga mot dem, och uppmanar dem att forsätta skriva, då kan vi jaga nya användare hur länge som helst, för de gamla kommer att försvinna, och det är ett större problem.
>
> Med vänliga hälsningar,
>
> Lennart
>
>
> Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
> Tfn: 031 - 12 50 48
> Mobil: 070 - 207 80 05
> Epost: [hidden email]
> Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
> Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/
>
>
>
>
>> Date: Tue, 21 Dec 2010 07:57:11 +0100
>> From: [hidden email]
>> To: [hidden email]
>> Subject: [WikiSV-l] Mål för verksamheten 2011
>>
>> Det finns mycket positivt att rapportera från sv:wp arbetet - bättre
>> umgängeston,  vi har lyckats få kontroll över ett antal viktiga tidigare
>> POV-märkta artiklar, kvalitet har hålls uppe, vi ser en större
>> självklarhet från organisationer att lägga upp för dem relevant info
>>
>> Också föreningen ser jag haft ett mycket framgångsrikt år - mycket
>> positiv uppmärksamhet i media och bloggar  (och i stort sett ingen
>> negativ) - wp-academy med Sue var en femetta. Och ett genombrott när det
>> gäller att få institutioner att lägga upp foton på commons. Och nu på
>> slutet att få in donationer.
>>
>> MEN antalet regelbundna bidragsgivare på sv:wp minskar och detta
>> riskerar på sikt att tillintetgöra allt gott arbete som göra av
>> gemenskapen. Och att få till fler nya bidragsgivare är det primärt
>> angivna målet för föreningen som då alls inte lyckats. (jag kan på flera
>> sätt visa på siffror på denna minskning om det behövs - såg fö att no:wp
>> har närmast fler som gjort fler än 30 000 redigeringar, fast de annars
>> brukar ha siffror som är 50% av de från sv:wp - varför har de lyckats
>> bättre?
>>
>> VI har nu också ackumulerad erfarenhet som visar att många av de
>> insatser förenigen gjort med tron att få till fler bidragsgivare inte
>> gett det reultatet (även om instaseran oftast ändå lett till ökad
>> kunskap och medvetenhet om wp). Te x kurserna i anslutning till
>> wp-academy, mycket uppskattade har på tre år, vad jag vet, inte lett
>> till en enda ny regelbunden bidragsgivare, och bokmässan  heller inte
>> någon ny
>>
>> Skulle det gå att föreningen satte fokus under 2011 på att konkret få
>> till fler bidragsgivare? Och att då alla insatser värderades i
>> förhållande till detta mål, och att hela föreningens resultat vid slutet
>> av året mättes i förhållande till detta mål?
>>
>> Och jag tror då på riktade insatser mot grupperingar som har intresse få
>> upp info på wp. (Det var en sådan riktad insats  mot museer i sthlm som
>> efter många och långa turer gav resultat i bildfrågan. Jag minns också
>> hur jag själv inofficiellt hade kontakt med föreningen för microbilar i
>> Sverige, som gav dem impuls att skapa ett femtiotal bra artiklar i ämnet)
>>
>>
>> Anders
>> Jag kommer nog lägga upp något likande på Bybrunnen nästa vecka, med
>> större fokus på sv:wp arbetet
>>
>>
>>
>>
>>
>