Wikipedia i autystycy

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia i autystycy

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Już jutro w Wyborczej papierowej i na portalach artykuł o prowadzonych
przez Stowarzyszenie warsztatach z edytowania Wikipedii dla osób chorych na
autyzm. Świetny temat, świetny projekt, a wszystko wskazuje na to, że i
artykuł bardzo niczego sobie :)
Na razie na zachętę - zajawka.
http://wyborcza.pl/1,135424,17686076,Nie_siedz_bezczynnie__redaguj_Wikipedie_.htmlNatalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikipedia i autystycy

Dorożyński Janusz (4-webd)
| -----Original Message-----
| From: [hidden email] [mailto:wikipl-l-
| [hidden email]] On Behalf Of Natalia Szafran-Kozakowska
| Sent: Tuesday, March 31, 2015 9:08 PM
/
| Już jutro w Wyborczej papierowej i na portalach artykuł o prowadzonych
przez
| Stowarzyszenie warsztatach z edytowania Wikipedii dla osób chorych na
| autyzm. Świetny temat, świetny projekt, a wszystko wskazuje na to, że i
artykuł
| bardzo niczego sobie :)

Potwierdzam. Czytałem cały. Bardzo zgrabny. Obie dziennikarze popełniły
bardzo zgrabny i przyjemny tekst, bez mądrzenia się i zmyślania.

        Z uszanowaniem, Janusz "Ency" Dorożyński


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l