Wikipedia nominerad av Internetworld

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia nominerad av Internetworld

Jan Ainali
Wikipedia är nominerad i kategorin "Bästa sök och katalogsajt" av
Internetworld igen. Det finns även en webbfråga, där man kan rösta på
vilken av sajterna man föredrar.

Rösta kan man göra här:

http://internetworld.idg.se/2.1006/1.131808


Jan Ainali (tipsad av Elinnea på Bybrunnen)
Adjungerad styrelseledamot
Wikimedia Sverige

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Affischer och broschyr

Anders Wennersten
http://www.isoc.se/default2.asp?xid= kan ni på bilden av ISOC på
Internetdagrarna se både Johan och bakom honom två av de tre affischer vi
hade uppsatta vid vår monter.
Broschyren kan ni också nu hitta på commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Broschyr_A5_4_sidor_v2.1.pdf
 Anders