Wikipedia-servern nere för underhåll

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia-servern nere för underhåll

Habj-2
För de av er som undrar vad som händer: Wikipedias server är nere för
tekniskt underhåll. Info här http://145.97.39.132/ (uppsnappat på
engelska WP:s IRC-kanal) Den som ev. har mer info får gärna dela med
sig.


/Habj

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikipedia-servern nere för underhåll

Habj-2
OK servrnarna är upp igen, inklusive mailservern *doh* tänkte inte på det.

Hade det inte varit bra om någon som kände till avbrottet mailat ut
det på listan i förväg?

/Habj (håller sig i skinnet för att inte underteckna med tilden)

On 6/7/05, Habj <[hidden email]> wrote:
> För de av er som undrar vad som händer: Wikipedias server är nere för
> tekniskt underhåll. Info här http://145.97.39.132/ (uppsnappat på
> engelska WP:s IRC-kanal) Den som ev. har mer info får gärna dela med
> sig.
>
>
> /Habj
>