Wikipedia w Nowej Fantastyce

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia w Nowej Fantastyce

Jakub K.
Hej,

w numerze 2015/8 Nowej Fantastyki jest opowiadania "Fragmenty biografii
Juliana Prince'a" autorstwa Jake'a Kerra stylizowane na artykuł z
Wikipedii. Jakby ktoś miał dostęp to polecam zerknąć bo zdecydowanie coś
nowego.

Pozdrawiam,

Plushy
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l