Wikipediajournalen - Nyheder for april 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipediajournalen - Nyheder for april 2019

Matthias Smed Larsen
Wikipediajournalens nyheder for april omhandler i høj grad IRL
wiki-aktiviteter.

====

Finn Årup Nielsen fortæller om "Flere kvinder på wiki" edit-a-thonnet
der blev arrangeret i samarbejde med ALT.dk og Egmont. Begivenheden
resulterede i ~100 nye artikler.

https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/april_2019/Flere_kvinder_p%C3%A5_wiki

----

Undertegnede fortæller om Wikimedia Danmark og Wikipedias kampagne imod
EU's nye ophavsretsdirektiv, herunder anvendelsen af et "blackout" af
Wikipedia. Derudover fortæller artiklen om hvad planen er nu hvor
direktivet er blevet vedtaget.

https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/april_2019/Wikipedia_og_EU%27s_ophavsretsreform

====

Mvh. Matthias


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l