Wikipediajournalen - Nyheder for juli 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipediajournalen - Nyheder for juli 2018

Matthias Smed Larsen
Her er Wikipediajournalens nyheder for juli.
====
Oversigten over artikeludnævnelser er vendt tilbage efter at havet været
fraværende fra journalen siden november. Over 40 artikler er udnævnt til
lovende artikler i mellemtiden, og en oversigt over ugens artikel i
perioden er også tilgængelig.
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/juli_2018/Oversigt_over_artikeludn%C3%A6vnelser
----
Asger, bruger siden 2007 er blevet udnævnt som administrator med 15
brugere for, 2 imod og 4 hverken for og imod.
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/juli_2018/Asger_udn%C3%A6vnt_til_administrator
----
Arne fortæller om resultaterne for maj måneds fokusindsats der handlede
om afdøde personer. Fokusmåneden resulterede i 33 nye artikler og især 2
artikler, Long John Baldry og Peter Post fremhæves som betydelige bidrag.
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/juli_2018/Resultatet_af_fokusm%C3%A5ned_maj
----
Undertegnede fortæller om nye måder man kan forhindre Wikipedias
portaler i at blive inaktive ved at bruge automatisering og transklusion.
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/juli_2018/V%C3%A6rkt%C3%B8jer_til_forbedring_af_portaler
====
Mvh. Matthias


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l