Wikipediajournalen - Nyheder for marts 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipediajournalen - Nyheder for marts 2019

Matthias Smed Larsen
Her er Wikipediajournalens nyheder for marts.

====

Arne fortæller om resultaterne af fokusmåned januar der omhandlede
Skandinavien. Fokusmåneden resulterede i 82 nye artikler hvoraf 1,
Stråsø plantage, blev udvalgt som en fremtidig Ugens artikel. Derudover
blev to eksisterende artikler forbedret.

https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/marts_2019/Fokusm%C3%A5ned_januar

----

Arne fortæller også om resultatet af fokusmåned februar der var rettet
mod artikler med manglende kilder. Her skete der en betydelig forbedring
af kildehenvisninger i artikler (254 artikler) og visse artikler blev
også indholdsmæssigt udvidet. Arne fremhæver særligt PHE77's indsats der
udgjorde over 100 artikler.

https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/marts_2019/Fokusm%C3%A5ned_februar

----

I annonceafdelingen reklameres der for det kommende skrivemaraton
arrangeret af ALT.dk d. 9. marts.

https://www.facebook.com/events/550983678743816/

====

Mvh. Matthias


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l