Wikipediapodden i säsong 4

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipediapodden i säsong 4

Jan Ainali
Hej,

Det är visserligen redan en bra bit in på säsong 4 av Wikipediapodden, men jag har glömt att lägga en blänkare här. Så har ni missat det så finns det nya avsnitt att lyssna på och ni hittar dem i en poddspelare nära er eller på <http://wikipediapodden.se>


/Jan Ainali