Wikipedias opphavsrettsnotis

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedias opphavsrettsnotis

Gisle Hannemyr-2
Jeg kom nylig til å kikke på norske Wikipedias opphavsrettsnotis,
og da særlig avdelingen som tar for seg brukeres rettigheter og
forpliktelser i samband med gjenbruk av stoff fra Wikipedia, jf:
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett#Brukeres_rettigheter_og_forpliktelser

Jeg mener det ikke er dekning i GFDL for det første kulepunktet, der
det står: "*hele* materialet skal være utgitt under GFDL" (min
utheving).  Jeg mener dette kulepunktet bør erstattes med følgende
tekst: "kopier og bearbeidelser av materialet skal være utgitt
under GFDL".

Bakgrunnen for denne innvendingen er del 7 av GFDL: "aggregation with
independent works".  På norsk vil man kalle en slik aggregering for
et "samleverk" eller en "samling".  Om slike verk sier lisensen:

   "When the Document is included in an aggregate, this License does
    not apply to the other works in the aggregate which are not
    themselves derivative works of the Document."

Opphavsrettslig sett er det stor forskjell på en bearbeidelse og et
samleverk.  For å fremstille en bearbeidelse må man ha tillatelse
fra den som har rettighetene til originalen - dermed kommer GFDL
til anvendelse på resultatet av en bearbeidelse.  Når man lager et
samleverk trenger man selvsagt tillatelse til å bruke de ulike
delene som inngår - men bruk av en slik del under GFDL utløser
ingen opphavsrettslige beføyelser over de *andre* delene som inngår
i samleverket - slik den nåværende teksten ser ut til å implisere.

Jeg ser forøvrig av diskusjonssiden at Jeblad har gjort samme
observasjon for over to år siden (19. aug 2006), uten at det
har blitt  fulgt opp.

Jeg kjenner ikke til rutinene for endring av slike "offisielle"
sider i Wikipedia - men antar at det ikke bare er fritt fram for
redigere det man mener er feil (slik det er med annen wikitekst).
--
- gisle hannemyr [ gisle{at}hannemyr.no - http://folk.uio.no/gisle/ ]
========================================================================
    "Don't follow leaders // Watch the parkin' meters" - Bob Dylan

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikipedias opphavsrettsnotis

John at Darkstar
Argh, for to år siden?

Foreslår en liten endring på den foreslåtte teksten, mitt forslag (som
bare er et forslag til et alternativ av det foreslåtte) er; "kopier og
bearbeidelser av materiale fra Wikipedia skal være utgitt under GFDL".

John

Gisle Hannemyr skrev:

> Jeg kom nylig til å kikke på norske Wikipedias opphavsrettsnotis,
> og da særlig avdelingen som tar for seg brukeres rettigheter og
> forpliktelser i samband med gjenbruk av stoff fra Wikipedia, jf:
> http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett#Brukeres_rettigheter_og_forpliktelser
>
> Jeg mener det ikke er dekning i GFDL for det første kulepunktet, der
> det står: "*hele* materialet skal være utgitt under GFDL" (min
> utheving).  Jeg mener dette kulepunktet bør erstattes med følgende
> tekst: "kopier og bearbeidelser av materialet skal være utgitt
> under GFDL".
>
> Bakgrunnen for denne innvendingen er del 7 av GFDL: "aggregation with
> independent works".  På norsk vil man kalle en slik aggregering for
> et "samleverk" eller en "samling".  Om slike verk sier lisensen:
>
>    "When the Document is included in an aggregate, this License does
>     not apply to the other works in the aggregate which are not
>     themselves derivative works of the Document."
>
> Opphavsrettslig sett er det stor forskjell på en bearbeidelse og et
> samleverk.  For å fremstille en bearbeidelse må man ha tillatelse
> fra den som har rettighetene til originalen - dermed kommer GFDL
> til anvendelse på resultatet av en bearbeidelse.  Når man lager et
> samleverk trenger man selvsagt tillatelse til å bruke de ulike
> delene som inngår - men bruk av en slik del under GFDL utløser
> ingen opphavsrettslige beføyelser over de *andre* delene som inngår
> i samleverket - slik den nåværende teksten ser ut til å implisere.
>
> Jeg ser forøvrig av diskusjonssiden at Jeblad har gjort samme
> observasjon for over to år siden (19. aug 2006), uten at det
> har blitt  fulgt opp.
>
> Jeg kjenner ikke til rutinene for endring av slike "offisielle"
> sider i Wikipedia - men antar at det ikke bare er fritt fram for
> redigere det man mener er feil (slik det er med annen wikitekst).

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikipedias opphavsrettsnotis

Gisle Hannemyr-2
On 16.11.2008 13:53, John at Darkstar wrote:
> Foreslår en liten endring på den foreslåtte teksten, mitt forslag (som
> bare er et forslag til et alternativ av det foreslåtte) er; "kopier og
> bearbeidelser av materiale fra Wikipedia skal være utgitt under GFDL".

Har ingen innvendinger mot den presiseringen.
--
- gisle hannemyr [ gisle{at}hannemyr.no - http://folk.uio.no/gisle/ ]
========================================================================
    "Don't follow leaders // Watch the parkin' meters" - Bob Dylan

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikipedias opphavsrettsnotis

John at Darkstar
Hm, er "kopier og bearbeidelser av materiale fra Wikipedia skal
viderepubliseres under GFDL" bedre, eller blir det for tungt?
John

Gisle Hannemyr skrev:
> On 16.11.2008 13:53, John at Darkstar wrote:
>> Foreslår en liten endring på den foreslåtte teksten, mitt forslag (som
>> bare er et forslag til et alternativ av det foreslåtte) er; "kopier og
>> bearbeidelser av materiale fra Wikipedia skal være utgitt under GFDL".
>
> Har ingen innvendinger mot den presiseringen.

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikipedias opphavsrettsnotis

Gisle Hannemyr-2
On 16.11.2008 16:38, John at Darkstar wrote:
> Hm, er "kopier og bearbeidelser av materiale fra Wikipedia skal
> viderepubliseres under GFDL" bedre, eller blir det for tungt?

Jeg foretrekker "skal være utgitt" (evt. "skal utgis").

Ordet "viderepublisere" finnes ikke i Kunnskapsforlagets
Norsk Ordbok eller i Bokmålsordboka.

> Gisle Hannemyr skrev:
>> On 16.11.2008 13:53, John at Darkstar wrote:

>>> Foreslår en liten endring på den foreslåtte teksten, mitt forslag (som
>>> bare er et forslag til et alternativ av det foreslåtte) er; "kopier og
>>> bearbeidelser av materiale fra Wikipedia skal være utgitt under GFDL".

>> Har ingen innvendinger mot den presiseringen.

- gisle hannemyr [ gisle{at}hannemyr.no - http://folk.uio.no/gisle/ ]
========================================================================
    "Don't follow leaders // Watch the parkin' meters" - Bob Dylan

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l