[Wikipl-l] kiedy wikipedysta staje się prawdziwym wikipedystą

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikipl-l] kiedy wikipedysta staje się prawdziwym wikipedystą

kadora90
Adam Dziura napisał(a):

> Dnia Sat, 25 Mar 2006 14:34:06 +0100, >[hidden email]> napisał:
>
> > od pierwszej edycji - to tak naprawde świadczy kiedy wikipedysta stał  
> > się naprawde wikipedystą.
>
> Taka utrata dziewictwa? ;)
>
> --
> Pozdrowienia || Adam Dziura || http://mojaopera.9g.pl
> Nooo to był taki zart sceniczny. Ale 100% prawda :))))))))
>


_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l