Wikiprojekt GLAM - zaproszenie do zgłaszania propozycji

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikiprojekt GLAM - zaproszenie do zgłaszania propozycji

Marta Malina Moraczewska


Dzień dobry wszystkim,

Pomału rozwija się Wikiprojekt GLAM. Chciałabym serdecznie zaprosić
wszystkich do:

        *

Udziału w projekcie :-)
        *

Zgłaszania propozycji instytucji kultury, do jakich --Waszym zdaniem -
warto się zwrócić z propozycją współpracy. Na razie, żeby jak
najszybciej zacząć, wysłałam kilkanaście zaproszeń; listę można
oglądać tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedyst%C3%B3w/zaproszone-instytucje
[1]).

Nowe propozycje można zgłaszać tu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedyst%C3%B3w/propozycje
[2]

Krótkie info o tym, „co się dzieje w tym tygodniu", będę dodawać
tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedyst%C3%B3w/w-tym-tygodniu
[3]

I jeszcze taki pomysł: tu można proponować/wybierać (możliwie nowe)
pliki graficzne załadowane przez współpracujące instytucje, do
wstawienia na stronę główną projektu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedyst%C3%B3w/Ekspozycja
[4]

Pierwsze 3 instytucje wstępnie deklarują chęć współpracy
(Państwowe Muzeum Etnograficzne; Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki i
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi); propozycję PME wkleję
do osobnej wiadomości. Podziękowania dla dotychczasowych uczestników
wikiprojektu! Zapraszam też do zgłaszania uwag wszelkiego rodzaju :-)
Dzięki!

Marta MalinaLinks:
------
[1]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedystów/zaproszone-instytucje
[2]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedystów/propozycje
[3]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedystów/w-tym-tygodniu
[4]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Dla_wikipedystów/Ekspozycja
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l