Wikisource och Projekt Runeberg

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikisource och Projekt Runeberg

Lars Aronsson

För nytillkomna vill jag påminna om att jag (användare:LA2) även
är grundare av Projekt Runeberg (runeberg.org).  Till dess
mailinglista (dit alla intresserade är välkomna) skickade jag
alldeles nyss en presentation på svenska av Wikisource, som även
går att läsa i listarkivet på webben.

Min presentation av Wikisource,
http://lists.lysator.liu.se/pipermail/runeberg/2008-January/000432.html

Information om Projekt Runebergs sändlista,
http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/runeberg

Projekt Runeberg, http://runeberg.org/

Jag återger här avslutningen på presentationen:

Det vore skoj om fler ville prova på båda projekten, kanske jobba
lite i Projekt Runeberg och lite i Wikisource, för att kunna
skaffa bredare erfarenheter som med tiden kan komma båda projekten
till del.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/


  Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915