Wikistream: Dynamisk oversigt over ændringer på Wikipedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
fn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikistream: Dynamisk oversigt over ændringer på Wikipedia

fn

Til oversigt over ændringer på Wikipedia'erne har Ed Summers lavet en
smart lille dynamisk Web-side:

http://wikistream.inkdroid.org

Den kan sættes til at filtere så kun danske ændringer vises eller for
eksempel kun anonyme ændringer. Også redigeringsstørrelsen kan filteres.


Wikistream bliver i øjeblikket diskuteret på Wiki-research listen:

http://lists.wikimedia.org/pipermail/wiki-research-l/2011-June/001593.html


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l