Wikizine nr 6 2007

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikizine nr 6 2007

StefanB
Wikizine är en nyhetsbulletin för alla som intresserar sig för Wikimedia
Foundations projekt. Detta är en kort sammanfattning av Wikizine, v. 6
2007. Originalet finns på
http://article.gmane.org/gmane.org.wikimedia.announce/58 och ytterligare
läsning finns på http://en.wikizine.org/ .

HJÄLP BEHÖVS

Wikizine söker en medarbetare som varje vecka kan skicka ut ett nytt
nummer av Wikizine. I uppgifterna ingår bland annat att samla in nyheter
och att skriva artiklar. För mer information, se
http://report.wikizine.org .

STIFTELSEN

[Organisationsförändringar] - Stiftelsen har inte längre någon
tillförordnad VD sedan Brad Patrick har gått över till andra
arbetsuppgifter, men har anlitat en firma för att hitta en ny.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-02-05/Board_changes

[Nyanställd] - Delphine Ménard har anställts som koordinator av
lokalavdelningar. Hon har tidigare gjort det ideellt.

http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/14251

ÖVRIGA NYHETER

[CafePress] - Wikimediabutiken med T-shirts och annat har uppdaterats.

http://thread.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.misc/29235

--
~~~~ http://sv.wikipedia.org/wiki/User:StefanB