Wikizine

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikizine

Habj
Wikizine är en nyhetsbulletin för alla som intresserar sig för Wikimedia
Foundations projekt. Detta är en kort sammanfattning av Wikizine, v. 5 2007.
Originalet, med länkar till vidare läsning, finns på http://en.wikizine.org/


TEKNISKA NYHETER

* det finns numera ett kontaktförmuler som gör det lättare för folk att
kontakta OTRS-folket


HJÄLP BEHÖVS

* diskutera hur den ideala wikimjukvaran skulle se ut


STIFTELSEN

* en "advisory board" har skapats, bestående av 18 personer
* en av de tidigare deltidsanställda, Carolyn Doran, är nu heltidsanställd
såsom "Chief Operations Officer"
* styrelsemedlemmen Jan-Bart de Vreede har blivit utsedd till vice
ordförande
* styrelsen har godkänt en gåvopolicy


WIKIGEMENSKAPERNA

* Commons håller en tävling på temat "årets bästa bild"


UTMÄRKELSER

* "Forum of Young Global Leaders" har tagit med Jimmy Wales på sin lista
över 250 viktiga ledare världen under över, som är under 40 år gammal


MEDIA

* Intervju med Jimmy Wales på rusiriusradio.com podcast
* amerikanska domstolar använder ibland Wikipedia i sina domslut


STATISTIK

* ungerska Wikibooks har uppnått 2000 bokmoduler
* Wikia har gjort statistik på sina wikis, vad gäller trafik från inloggade
och inte inloggade användare
* Wikipedia har placerats högt i Brandchannels lista över mest
inflytelserika varumärken


ÖVRIGA NYHETER

* Wikia-användaren KJ, som är anställd av Wikia, kommer att använda 50% av
sin arbetstid med att arbeta för Wikimania 2007


ÖVRIGT

* visste du att vad du ser inte alltid är samma sak som en Wikipediabesökare
som inte redigerar ser?
* citat från personer som skänkt pengar till WMF

-----

sAMMANFATTNING AV WIKIZINE PÅ SVENSKA

En sådan här sammanfattning tar från 15 minuter och uppåt att göra, lite
beroende på hur petig man är och hur väl man måste kolla att man förstår det
man läser. Den som vill hjälpa till att göra motsvarande korta referet i
framtiden kan ta kontakt med habj.