Wikizine v 7 2007

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikizine v 7 2007

StefanB
Wikizine är en nyhetsbulletin för alla som intresserar sig för Wikimedia
Foundations projekt. Detta är en kort sammanfattning av Wikizine, v. 7
2007. Originalet finns på
http://article.gmane.org/gmane.org.wikimedia.announce/59 och ytterligare
läsning finns på http://en.wikizine.org/ .

=== Wikimedia Foundation ===

[Fair Use och övriga licenser] - Styrelsemedlemmen Kat Walsh har postat ett mail
om en framtida licenspolicy för Wikimediaprojekten. Flera långa diskussioner
förs på Wikimedia Foundations naillista.

http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/14344 -- Kats första mail
och den inledande feedbacken.
http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/14399/ 
http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/14551
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators%27_noticeboard/Kat_Walsh%27s_statement
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-02-12/Media_licensing

[Wiki up] - Anthere berättade om en konferens i Schweiz där hon hade felciterats
 med att Wikipedia kommer att läggas ner inom tre månader. Hon försäkrar att så
inte är fallet.

http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/14559
http://www.lunchoverip.com/2007/02/the_wikimedia_c.html
http://slashdot.org/articles/07/02/10/1515233.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-02-12/Financial_state_hullabaloo

=== Community ===

[Wikimania 2007] - De personer som arbetar med Wikimania 2007 har publicerat en
ny bulletin om arbetet och planeringen av konferensen.

http://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/Team_Bulletin/20070205

[USA:s regering] - USA:s regering redigerar artiklar om sig själva.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-02-12/More_government_editing

[Välkommen] - En lista över olika sätt att välkomna nykomlingar till de olika
projekten finns på meta.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Cross-project_comparisons/MediaWiki:Welcomecreation_and_Template:Welcome_comparisons.
http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/14272/

=== Hjälp önskas ===

[de.wikizine] - Många börjar att översätta Wikizine till olika språk men slutar
ofta efter några veckor. Just nu saknas någon som kan översätta Wikizine till tyska.
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikizine

=== Media ===

[Tysk intervju] -  En intervju med [[w:de:Benutzer:Mathias Schindler]] har
publicerats på engelska och kinesiska.

http://blog.outer-court.com/archive/2007-01-29-n19.html  - engelska
http://google.blogoscoped.cn/?p=35 -- kinesiska

=== Statistik ===

Bandbreddsstatistik - https://wikitech.leuksman.com/view/Squid_bandwidth_breakdown

Spanskspråkiga Wikipedia hår passerat 200 000 artiklar. Många användare har dock
lämnat eswp för att skapa La Enciclopedia Libre och efter det minskade
ökningstakten av antalet artiklar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Libre

Ungerskspråkiga Wikipedia har passerar 50 000 artiklar.

http://totya.freeweb.hu/wiki/pics.html  -- Utkast till logotyp för 50 000
artiklar ( se upp för popup-fönster)
http://hu.wikipedia.org/

=== Övriga nyheter ===

Google har lagt till en funktion för att få träff på Wikipediaartiklar. Genom
att skriva "info och sökord" i sökrutan så ska den första träffen bli en
Wikipediaartikel. Den fungerar bara på engelskspråkiga Wikipedia och är
fortfarande instabil.

http://googlified.com/2007wikipedia-oneboxed/

WikiXRay är ett projekt för att utveckla ett stabilt verktyg för att ta fram
grafiska och statistiska resultat från olika språkversioner av Wikipedia. Den
som är intresserad av att delta i projektet på något sätt kan kontakta
[[meta:User:GlimmerPhoenix]] <glimmer_phoenix AT yahoo DOT
es>
http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiXRay
http://developer.berlios.de/projects/wikixray

=== Visste du ...  ===

... att du kan skapa en meny i vänsterkanten för att enkelt navigera mellan de
senaste ändringarna i enskilda artiklar. Klistra in nedanstående kod i din
monobook.js:

document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript"'
  +
'src="http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:JePe/recentrevisionsbox.js'
  + '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></scr'+'ipt>');

Glöm inte att tömma cachen när du har sparat.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikizine v 7 2007

StefanB
StefanB <steffe62@...> writes:


>
> [USA:s regering] - USA:s regering redigerar artiklar om sig själva.
>
>
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-02-12/More_government_editing

När det gäller uppgiften om att USA:s regering redigerara artiklar om sig själv
så är det ett slarvfel av mig. Det är amerikanska myndigheter som gör så.

//StefanB


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikizine v 7 2007

David Öhlin-2
> När det gäller uppgiften om att USA:s regering redigerara artiklar om sig själv
> så är det ett slarvfel av mig. Det är amerikanska myndigheter som gör så.

Tänk om mejl var som wiki... ;-)

David