Wikizine v 8 2007

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikizine v 8 2007

StefanB
Wikizine är en nyhetsbulletin för alla som intresserar sig för Wikimedia
Foundations projekt. Detta är en kort sammanfattning av Wikizine, v. 8
2007. Originalet finns på
http://article.gmane.org/gmane.org.wikimedia.announce/60 och ytterligare
läsning finns på http://en.wikizine.org/ .

=== Tekniska nyheter ===

[Captcha] - Systemet med att ange en automatgenererad kod vid skapandet
av nya konton har installerats på Wikimediaprojekten

http://thread.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.technical/30108

[Specialsida] - [[Special:Protectedpages]] fungerar nu och uppdateras
löpande.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Protectedpages

[Image swap bot] -  Commons arbetar med att skapa en bot som byter
bilder i Wikimediaprojektens artiklar som ersätts eller byter namn på
Commons. De som kör boten vill ha feedback. Den är ännu inte i drift.

http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/14717.com

=== Hjälp önskas ===

[Offline Wiki] - En ny och enkel server för att köra en dump av ett
Wikimediaprojekt har skapats och finns för nerladdning. Server kan köras
på Windows, Mac och Linux. Stian Haklev, som har skapat servern vill ha
frivilliga testare.Kontakt <shaklev AT gmail DOT com>

http://houshuang.org/blog/2007/02/16/wikipedia-offline-server-02/

=== Community ===

[Image-l] -  Wikimedia Commons erbjuder Dagens bild (Picture of the
day) via email. Bilden skickas inte ut i mailet men en länk till bilden
bifogas.

http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/daily-image-l

=== Media ===

[Wikipedia är stort] - I USA kommer halva Wikipediatrafiken via Google.
Det har uppmärksammats i media.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-02-19/Google_again
http://www.allheadlinenews.com/articles/7006520355

[Nej, Wikipedia förbjuds inte] - Ett rykte florerar i USA om att
Wikipedia ska förbjudas på skolor och bibliotek. Detta efter ett
lagförslag från senator Ted Stevens. Enligt förslaget ska vissa
kommersiella sidor och chattar förbjudas. Det är bara ett förslag och
ingen fara för Wikipedia eftersom det är icke kommersiellt.

http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s110-49
http://www.computerworld.com/blogs/node/4598

=== Statistik ===

[csb.wp] - Kashubiska Wikipedia has passed 1,000 articles, vilket är
relativt stort eftersom det bara finns 50000 människor som talar språket.

http://csb.wikipedia.org/

[Yo!] - Yoruba Wikipedia har passerat 1000 artiklar. Yoruba är ett
nigerianskt språk.

http://tinyurl.com/2z53ok

=== Övriga nyheter ===

[WikipediaWeekly] - Episode 11 av Wikipedia news podradio är ute.

http://wikipediaweekly.com/2007/02/19/episode-11/

--
http://sv.wikipedia.org/wiki/User:StefanB


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikizine v 8 2007

\Mike

--- StefanB <[hidden email]> wrote:

---snip----

> === Tekniska nyheter ===
>
> [Captcha] - Systemet med att ange en
> automatgenererad kod vid skapandet
> av nya konton har installerats på
> Wikimediaprojekten
>
>
http://thread.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.technical/30108
>

---snip----

Liten korrektion: Captcha har varit installerat
en rid redan i MediaWiki, men det är nu aktiverat
även för de stora wikimediaprojekten, medan de
mindre som exempelvis sv.wiktionary har haft det
påslaget ganska länge.

\Mike


               
___________________________________________________________
What kind of emailer are you? Find out today - get a free analysis of your email personality. Take the quiz at the Yahoo! Mail Championship.
http://uk.rd.yahoo.com/evt=44106/*http://mail.yahoo.net/uk