Wprowadzamy Media Viewer 1.2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wprowadzamy Media Viewer 1.2

Szymon Grabarczuk
Jest robótka. 17 kwietnia włączamy nowszą wersję Media Viewer, a do tego
potrzebne jest ogarnięcie tematu, przetłumaczenie komunikatów na polski
itp. Poniżej wklejam wyliczankę, którą spisał mi Keegan Peterzell.

1. Finish translating the interface: Polish is almost halfway finished <
https://translatewiki.net/w/i.php?title=Special:Translate&group=ext-multimediaviewer&language=p<https://translatewiki.net/w/i.php?title=Special:Translate&group=ext-multimediaviewer&language=ko>
l >
2. Translate the help page, at least least a large part <
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Multimedia/Media_Viewer >
3. Fabrice would like feedback from the Polish community where ever is most
convenient for them. If that means setting up a simple page on the Polish
Wikipedia about Media Viewer and maybe copying a gallery over like the one
we have on mediawiki.org, I'll be happy to help with that as needed. Then
the community can use the talk page for feedback. <
https://www.mediawiki.org/wiki/Lightbox_demo > , <
https://www.mediawiki.org/wiki/Multimedia/About_Media_Viewer>

Pomoc mile widziana.
--
Simo G.
[[user:Tar Lócesilion]]
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l