Wybory przy Wikimedia Foundation: FDC do dziś

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wybory przy Wikimedia Foundation: FDC do dziś

Michał Buczyński
Dzień dobry,

przypominam o odbywających się wyborach przy Wikimedia Foundation - Fundacji Wikimedia hostującej Wikipedię i projekty siostrzane.

Wybory te odbywają się co dwa lata i służą zebraniu przedstawicieli społeczności edytorów. Dzięki temu społeczność może mieć większy wpływ na przyszłość projektu.

Do DZIŚ głosować można w wyborach na:

* 5 członków Funds Dissemination Committee - Komitetu Finansowego przy WMF, będącego ciałem doradczym i przede wszystkim opiniującym wnioski o długoterminowe finansowanie organizacji afiliowanych przy WMF (np. Wikimedia Deutschland, Wikimedia France, Wikimedia Polska)
* Rzecznika interesu przy FDC

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_2015/pl

Wyborów dokonuje się na specjalnej bezpiecznej stronie. Są anonimowe, poza tym ordynacja jest podobna do wyborów do KA: przy każdym kandydacie można powstrzymać się od głosu, dać głos pozytywny lub negatywny.

Jako wynik uznaje się %: głosów pozytywnych / pozytywnych + negatywnych. Jest to dość kontrowersyjne, bo teoretycznie można wygrać z jednym głosem i zachęca to do dawania głosów negatywnych kandydatom innym niż popierani, ale takie są reguły.

Na stronach meta można się zapoznać z prezentacjami kandydatów i odpowiedziami na publiczne pytania.
Przykładowo: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/FDC_elections/2015/Questions/pl

Do FDC kandydatów jest jedenaścioro, w tym ja, na rzecznika dwóch. Zachęcam do lektury i wzięcia udziału.


Po zamknięciu tych wyborów odbędą się wybory na przedstawicieli społeczności przy Radzie Powierniczej Wikimedia Foundation. Tam kandydatów jest 21, w tym jeden z Polski (user:Pundit). Można już zadawać pytania kandydatom.

Pozdrawiam,
Michał "Aegis Maelstrom" Buczyński

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l