Wyniki konkursu Wiki Lubi Zabytki 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wyniki konkursu Wiki Lubi Zabytki 2013

Paweł Marynowski
Cześć, nadszedł czas przestawienia wyników konkursu Wiki Lubi Zabytki.
Nagrodzone oraz wyróżnione fotografie można podziwiać na poniższych
stronach:

http://wikizabytki.pl/2013/10/wyniki-konkursu-wiki-lubi-zabytki-2013/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki

Pozdrowienia

--
Paweł Marynowski
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l