Wyniki konkursu WikiWakacje 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wyniki konkursu WikiWakacje 2017

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Na blogu Stowarzyszenia możecie już znaleźć wyniki konkursu Wakacje z
Wikipedią 2017!

http://blog.wikimedia.pl/blog/2017/11/02/wyniki-wikiwakacje-2017/

Spośród 5000 fotografii nasi niezastąpieni jurorzy wybrali najlepsze w
kategorii ogólnej i w dwóch kategoriach tematycznych. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom, ale też koordynatorowi (brawo, Yarl!), wszystkim, którzy
pomagali w selekcji zdjęć oraz partnerom - Narodowemu Instytutowi
Dziedzictwa i instytucjom GLAM, które organizowały powiązan z konkursem
fotospacery (tu ukłon też w stronę Marty, która z tymi instytucjami
pracowała).
Zapraszamy do przeglądania zdjęć i wykorzystywania ich w hasłach.
I do trzymania kciuków, bo wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia
zabytków wezmą teraz udział w międzynarodowym finale Wiki Loves Monuments!

--
Natalia Szafran-Kozakowska
Specjalistka ds. Wspierania Społeczności
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l