Wyszukiwanie w Wikidata w polskiej Wikipedii

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wyszukiwanie w Wikidata w polskiej Wikipedii

masti-2
Przed chwilą dodałem do wyszukiwarki polskiej Wikipedii mozliwość
przeszukiwania zasobów WikiData po poście na blogu Gerarda Meijsena o
takiej funkcjina włoskiej Wikipedii:
<http://ultimategerardm.blogspot.nl/2013/12/wikidata-complements-search-in-italian.html>

Przy wyszukiwaniu pojawia się na dole link do elementu Wikidata ze
wskazaniem kategorii w Commons, linków do artykułów w innych Wikipediach
i możliwość pokazania zasobów Wikidata w Reasonatorze.
Trzeba jeszcze wprowadzić polskie teksty, które już są ale trzeba je
dodać do skryptu na en.wiki.

zapraszam do zabawy i testowania

masti

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wyszukiwanie w Wikidata w polskiej Wikipedii

masti-2
On 12/04/2013 01:20 AM, masti wrote:

> Przed chwilą dodałem do wyszukiwarki polskiej Wikipedii mozliwość
> przeszukiwania zasobów WikiData po poście na blogu Gerarda Meijsena o
> takiej funkcjina włoskiej Wikipedii:
> <http://ultimategerardm.blogspot.nl/2013/12/wikidata-complements-search-in-italian.html>
>
>
> Przy wyszukiwaniu pojawia się na dole link do elementu Wikidata ze
> wskazaniem kategorii w Commons, linków do artykułów w innych Wikipediach
> i możliwość pokazania zasobów Wikidata w Reasonatorze.
> Trzeba jeszcze wprowadzić polskie teksty, które już są ale trzeba je
> dodać do skryptu na en.wiki.
>
> zapraszam do zabawy i testowania
>
> masti

Gerard Meijsen pisze o tym na swoim blogu
<http://ultimategerardm.blogspot.nl/2013/12/wyniki-wyszukiwania-w-wikidata.html>

Polska Wikipedia jest drugą, która włączyła to narzędzie.

masti

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l