Zachęta do Wikipedii - 17 stycznia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zachęta do Wikipedii - 17 stycznia

Marta Malina Moraczewska-2
Cześć!

Zapraszam wszystkich gorąco do wzięcia udziału w spotkaniu
fotograficzno-edycyjnym w Zachęcie w sobotę 17 stycznia.

Główną ideą wydarzenia jest zrobienie dobrych zdjęć Zachęty (detale
architektoniczne, zdjęcia wnętrz budynku) do Commons oraz edycja hasła o
Zachęcie i powiązanych haseł (najciekawsze wystawy, historia Zachęty,
artyści) z wykorzystaniem dokumentacji wystaw dostępnej na licencjach
CC-BY-SA w serwisie Otwarta Zachęta (którymi można np. ilustrować hasła o
wystawach). Będzie oprowadzanie po wystawie, prelekcja o historii Zachęty,
fajne miejsce do wspólnej pracy i herbata :-)

Bardzo serdecznie też namawiam ewentualnych ochotników do zadeklarowania
obecności, bo do przyjścia będziemy zapraszać wszystkich zainteresowanych.
Idea jest taka, że jeśli przyjdą osoby zainteresowane sztuką, które nie
edytowały wcześniej Wikipedii, na miejscu mogą skorzystać z pomocy
'opiekuna' który usiądzie z nimi na kilkanaście minut i pomoże :-)

Rozkład jazdy:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Zacheta-do-Wikipedii

Krótki opis:

W sobotę 17 stycznia 2015, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki zaprasza
wikipedystów do fotografowania budynku i wnętrz Zachęty po zakończonym
remoncie, oraz wspólnego uzupełniania artykułów związanych z Galerią,
wystawami i artystami na miejscu w Galerii. Początkujący będą mogli
skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych wikipedystów; pracownicy
Galerii będą udzielać informacji na temat Zachęty, wystaw i artystów.

Wydarzenie zaplanowane jest na cały dzień (od 12 do 19), więc możliwości
jest dużo -- można np. zrobić film (podczas oprowadzania, np; krótkie
rozmowy z pracownikami Zachęty, inne). Wszelkie pomysły mile widziane.

Kto myśli, że przyjdzie, lub być może przyjdzie - bardzo proszę, niech się
wpisze na listę - łatwiej będzie ogarniać :-)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Zacheta-do-Wikipedii

Dzięki!

Marta Malina

790 290 924
[hidden email]
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l