Zakończenie konkursu "Odkurz dokument!'

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zakończenie konkursu "Odkurz dokument!'

Marta Malina Moraczewska-2
Hej,

W imieniu Organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i
sympatykom konkursu APP 'Odkurz dokument!' :-) Konkurs zakończył się 15
grudnia. Dokładne podsumowanie konkursu nastąpi w najbliższą środę;
uczestnicy akcji wykorzystali zasoby APP w bardzo wielu artykułach w kilku
wersjach językowych Wikipedii -- prawie 40 proc. wszystkich 660 skanów
ilustruje teraz treści projektów Wikimedia (wcześniej było to ok. 12 proc.)
Zasoby APP w Wikimedia Commons wzbudziły też pewne zainteresowanie mediów
:-)

Komisja konkursowa przegląda edycje uczestników. Wyniki konkursu, zwycięzcy
oraz podsumowanie -- to wszystko ogłosimy pojutrze w środę. Dziękujemy!

Marta Moraczewska
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l