Zapraszamy do udziału w konkursie "Odkurz dokument!"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zapraszamy do udziału w konkursie "Odkurz dokument!"

Marta Malina Moraczewska-2
Drodzy Wikipedyści, drogie Wikipedystki!

W imieniu Archiwum Państwowego w Poznaniu i Stowarzyszenia Wikimedia
Polska, serdecznie zapraszam do udziału w konkursie "Odkurz dokument!"
który potrwa od dziś do 15 grudnia br. -
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Odkurz_dokument!_APP_w_Wikipedii

Konkurs polega na tworzeniu nowych treści oraz rozszerzaniu i ilustrowaniu
artykułów związanych z dokumentami udostępnionymi w Wikimedia Commons przez
Archiwum Państwowe w Poznaniu. W skrócie, chodzi o jak najlepsze
wykorzystanie materiałów archiwalnych z APP w Wikipedii - ilustrowanie
materiałami APP odpowiednich artykułów oraz rozbudowywanie treści Wikipedii
związanych z nimi. Uczestnicy, których dorobek będzie największy pod koniec
konkursu, otrzymają wybrane przez siebie nagrody. Przyznane będą 3 nagrody
główne - 1. nagroda oraz dwie 2. nagrody.

Strona konkursu w Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Odkurz_dokument!_APP_w_Wikipedii

O udostępnianych przez APP materiałach pisze Natalia na blogu
Stowarzyszenia: "[materiały APP] przedstawiają obiekty o ogromnej wartości
encyklopedycznej. Wśród załadowanych materiałów znajdują się tak wyjątkowe
dokumenty jak np. najstarszy dokument przechowywany w archiwach państwowych
w Polsce – dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dokument_fundacyjny_klasztoru_w_%C5%81eknie.jpg>.


Pozyskane materiały mogą być szczególnie interesujące dla Poznaniaków –
znajdziemy wśród nich np. archiwalne plany komunikacji miejskiej w 1950
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poznan_plan_komunikacji_1950.jpg>,
afisze Teatru Wielkiego i Teatru Polskiego, materiały związane z historią
Lecha Poznań
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:History_of_Lech_Pozna%C5%84>
czy miejskie pieczęcie. Chcemy zachęcić użytkowników Wikipedii, aby
zapoznali się z tymi materiałami, wykorzystali je do zilustrowania haseł
Wikipedii i rozbudowali hasła dotyczące tych obiektów. " (nota na blogu
Stowarzyszenia:
http://blog.wikimedia.pl/2015/10/ruszyl-konkurs-na-wykorzystanie-w-wikipedii-materialow-z-archiwum-panstwowego-w-poznaniu/
)

Tak właśnie :-) Oto kategoria, w której znajdziecie materiały APP:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_State_Archive_in_Pozna%C5%84

*Uczestnicy, którzy wykonają najwięcej pracy merytorycznej i ilustracyjnej
powiązanej z materiałami zgromadzonymi w kategorii Archiwum w bibliotece
Wikimedia Commons
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_State_Archive_in_Pozna%C5%84>
otrzymają
nagrody i wyróżnienia.* *Konkurs potrwa od 15 października do 15 grudnia.*

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Nagrody czekają,
materiały są inspirujące - zapraszam! Dobrej zabawy :-)

Marta Malina
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l