Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2016-2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2016-2018

Wojciech Pędzich
Drodzy wikimedianie,

wczoraj odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
Wikimedia Polska. z którego - jak i z całej konferencji - spodziewam się
niedługo sprawozdania; póki co jest już troszkę zdjęć, w podkategoriach
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:2016_Wikimedia_Polska_conference_in_Lublin 


Walne Zgromadzenie wybrało skład Zarządu oraz innych organów
statutowych, w składzie:

Zarząd

* Tomasz Ganicz, Prezes
* Michał Buczyński, Wiceprezes
* Marek Stelmasik, Skarbnik
* Wojciech Pędzich, Sekretarz
* Małgorzata Wilk
* Tomasz Skibiński
* Jarosław Błaszczak

Komisja Rewizyjna

* Juliusz Zieliński, Przewodniczący
* Karol Głąb
* Maciej Król

Sąd Koleżeński

* Julia Maria Koszewska
* Borys Kozielski
* Tomasz Bladyniec


Wojciech Pędzich, [[User:Wpedzich]]


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l