Zdjęcia sprzed 100 lat na stulecie odzyskania niepodległości! Nowe fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Wikimedia Commons

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zdjęcia sprzed 100 lat na stulecie odzyskania niepodległości! Nowe fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Wikimedia Commons

Marta Malina Moraczewska-2
Szanowne wikipedystki, Szanowni wikipedyści!

Z przyjemnością informujemy, że przy okazji Święta Odzyskania
Niepodległości do Wikimedia Commons trafiło wczoraj ponad 1000 fotografii z
lat 1900-1930, w tym kilkaset fotografii z kolekcji Instytutu Józefa
Piłsudskiego, przedstawiających Józefa Piłsudskiego z rodziną  i
współpracownikami (
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pobyt_marsza%C5%82ka_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_z_rodzin%C4%85_w_Krynicy_(22-333-4).jpg)
żołnierzy, oficerów i symbole Polskiej Organizacji Wojskowej, oficerów
Armii Polskiej i Legionów (
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oficerowie_I_Brygady_Legion%C3%B3w_(22-93).jpg),
działaczy niepodległościowych (
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dzia%C5%82acze_niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowi_(22-89).jpg)
uroczystości publiczne i wojskowe i wiele innych scen z lat 1914-1918 oraz
z okresu II Rzeczypospolitej.

Wszystkie fotografie zostały umieszczone w kategorii
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Narodowe_Archiwum_Cyfrowe.


Ponieważ trwają obchody Święta Niepodległości - w stulecie! - serdecznie
zapraszamy Was do oglądania, a później - wykorzystania nowych fotografii
przygotowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe specjalnie z tej okazji.

Mamy nadzieję że również pomożecie dobrać dla fotografii właściwe
kategorie. Nieskategoryzowane fotografie znajdziecie tutaj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Narodowe_Archiwum_Cyfrowe_%E2%80%93_needing_category

Zdjęcia zostały załadowane skryptem przygotowanym przez Yarla.

Mamy nadzieję, że fotografie Was zainspirują!

Pozdrawiamy,

Marta Malina Moraczewska
Yarl - Paweł Marynowski
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l