Zginął ukraiński Wikipedysta.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zginął ukraiński Wikipedysta.

Tomasz Ganicz
Wikimedia Ukraina ogłosiła na swoim blogu, że jeden z ukraińskich
Wikipedystów był jedną z ofiar czwartkowej strzelaniny na Majdanie:

http://wikimediaukraine.wordpress.com/2014/02/23/in-memoriam-of-ihor-kostenko/

Jeśli ktoś chce złożyć kondolencję, to może na tej stronie:

https://uk.wikipedia.org/wiki/User_talk:Ig2000/Пам'ять--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l