Znaki drogowe podobno zostały uwolnione

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Znaki drogowe podobno zostały uwolnione

Zbigniew Czernik
Wrzucam na szybko, bez wczytywania się.

http://di.com.pl/news/47107,0,Wzory_znakow_drogowych_juz_dostepne_online_czyli_maly_przelom_w_re-use.html


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Znaki drogowe podobno zostały uwolnione

Tomasz Ganicz
W dniu 6 grudnia 2012 21:54 użytkownik Zbigniew Czernik
<[hidden email]> napisał:
> Wrzucam na szybko, bez wczytywania się.
>
> http://di.com.pl/news/47107,0,Wzory_znakow_drogowych_juz_dostepne_online_czyli_maly_przelom_w_re-use.html
>

Jako, że to jest załącznik do rozporządzenia - to zawsze to był
ewidentny dokument urzędowy, na mocy art. 4 p. 2 ustawy o prawie
autorskim nie podlegający ochronie prawno-autorskiej. Pewnie ktoś
wysłał do ministerstwa wniosek o udostępnienie tego w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej i ministerstwo musiało to w końcu
opublikować...  Zresztą ten załącznik był od dawna legalnie w sieci
dostępny - w kilkunastu co najmniej witrynach -  w tym również w ISAP.
Jedyny problem, że jest jedno rozporządzenie główne (z 2003 r.) i 8
obowiązujących nowelizacji - więc podejrzewam, że nawet Ministerstwo
się w tym gubiło powoli :-)

http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20032202181&type=12&isNew=true

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-3-lipca-2003-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-technicznych-dla-znakow-i-sygnalow-drogowych-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich/zal1/

--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l