Zwycięzcy Wiki Loves Monuments

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zwycięzcy Wiki Loves Monuments

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Jury ogłosiło dziś w nocy zwycięzców międzynarodowego finału WLM.
W sumie w konkursie przesłano ponad 321 000 zdjęć, wykonanych przez 9000
fotografów z 41 krajów.
Najlepsze zdjęcie pochodzi z Ukrainy - to widok na Ławrę Świętogórską.
Niestety w finałowej 10 nie ma zdjęcia z Polski (a szkoda, bo np. zdjęcie
kaplicy na Śnieżce miało moim zdaniem duże szanse).
Nagrodzone zdjęcia można zobaczyć tu:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments_2014_winnersNatalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l