a

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

a

Philip Gabrielsen
a
_______________________________________________
Du får denne e-posten fordi du er meldt på den norskspråklige e-postlisten for Wikipedia – WikiNO-l. For å melde seg av listen eller endre abonnementet, gå til følgende adresse:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: a

Argor
God a til deg òg! ^__^

On 2012-12-19 11:08, Philip Gabrielsen wrote:
> a
> _______________________________________________
> Du får denne e-posten fordi du er meldt på den norskspråklige e-postlisten for Wikipedia – WikiNO-l. For å melde seg av listen eller endre abonnementet, gå til følgende adresse:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>_______________________________________________
Du får denne e-posten fordi du er meldt på den norskspråklige e-postlisten for Wikipedia – WikiNO-l. For å melde seg av listen eller endre abonnementet, gå til følgende adresse:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l