blokeret af EPO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

blokeret af EPO

k damsted
jeg blev blokeret af bruger EPO, øjensynligt fodi jeg skrev nonsens hvilket
jeg på ingen måde mener at have gjort for det har jeg it forstand til, jeg
har siden fundet ud af hvorfor jeg er blevet blokeret, jeg klikkede på et
rødt ord, og det skal man åbenbart IKKE gøre, beklager men det anede jeg
intet om, så velbevandret er jeg altså ikke her i dette kloge univers er det
muligt at få den blokering fjernet igen tak
_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l