(brak tematu)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(brak tematu)

Kpjas

Witajcie,

Tym którym le¿y na sercu jako¶æ art. ma Wikipedii PL

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Propozycje_do_Artyku%C5%82%C3%B3w_na_medal&action=edit&section=3

Pozdrowienia,
Kpjas
--
WWW - Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l