clopote

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

clopote

Ovidiu Oana
Bună ziua / seara / dimineaţa !

accesez frecvent wikipedia în foarte multe situaţii şi recunosc în
cuvinte puţine utilitatea acestui site.
Căutând date despre clopote am constatat că nu există articole care să
trateze această problematică.
De aceea, vă rog să fiţi de acord să vizualizaţi la :
http://www.agonia.ro/index.php/author/12175/page/1/index.html

aceasta este site-ul unde am publicat ca autor ~Trilogia PROIECTUL UNEI
LIMBI UNIVERSALE~. Aceasta este, din documentarea mea, singura lucrare
cu caracter enciclopedic din România şi probabil din lume.
Dacă Dumneavoastră consideraţi oportun, voi putea posta volumul II -
Negura - despre istoria clopotelor pe capitole, în structura:
Cuprins
       
Confesiunea unui clopot ………………………… pag.1
Cap. 1  - O privire spre începuturi… ………………………… pag. 1 - 17
origini
atestări
definiţii
listă utilizări clopote
listă utilizări clopoţei

Cap. 2 – Povestiri şi adevăruri despre clopote

2.1 – Clopotele României ……………….. pag. 1 - 19
2.2 – Clopotele Asiei ……………….. pag. 1 - 18
2.3 -  Clopotele Africii ……………….. pag. 1 - 8
2.4 – Clopotele în Europa creştină ……………….. pag. 1 - 13
2.5 – Clopotele în Lumea Nouă ……………….. pag. 1 - 9
2.6 – Clopote ale Păcii şi Libertăţii ……………….. pag. 1 - 10
2.7 – Clopote pe ape şi sub ape ……………….. pag. 1 - 9
2.8 – Clopotele în literatură ……………….. pag. 1 - 20

Cap. 3 – Clopotele în muzică sau muzica clopotelor……….. pag. 1 - 14

Cap. 4 – Clopoţeii sferici ……………….. pag. 1 - 8
        4.1 – Zurgălăi
        4.2 – Tiger Bells

Final ……………….. pag. 1
Bibliografie ……………….. pag. 1 - 5

Vă precizez că susmenţionata lucrare este realizată la capătul mai
multor ani de documentare, respectând criteriile etice ale domeniului,
dar nu am putut-o realiza în varianta tipografică datorită preţului de
cost extrem de ridicat din cauza volumului de pagini policromice (1/2
din peste 600).
Cartea, împreună cu colecţia mea de clopote, clopoţei, talăngi,zurgălăi
(http://bells.zuavra.net), au fost găzduite de manifestarea ”Clopotul,
limbaj universal” de Muzeul Naţional Tehnic ”Dimitrie Leonida” în
perioada 14 aprilie - 14 mai 2006.

Aştept părerea Dumneavoastră faţă de această propunere.
profesor Ovidiu OANA
[hidden email]


_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l