Żeńskie formy

classic Classic list List threaded Threaded
63 messages Options
1234
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Żeńskie formy

Tomasz Ganicz
W dniu 2 marca 2012 14:44 użytkownik Awersowy <[hidden email]> napisał:

> W dniu 2 marca 2012 14:38 użytkownik Marek Mazurkiewicz
> <[hidden email]> napisał:
>> Popieram pomysł na listę żeńskich form. Popieram Pawła co do tego że
>> za źródła na niej powinny służyć wyłącznie "ustawy, orzeczenia RJP,
>> uznane słowniki oraz korpusy języka polskiego"
>
> Ostrożnie - ustawy mówią o urzędach, nie osobach. Znaczy jeżeli w
> konstytucji i innych aktach normatywnych jest mowa np. o prezydencie,
> to rzecz dotyczy urzędu, który ze swojej natury nie ma płci.
> Oczywiście jeżeli piszemy w haśle np. o obowiązkach prezydenta RP jako
> takiego, to wtedy używajmy form wprost z ustaw.
>

Zgadzam się - dlatego w tej tabelce powinna być jeszcze rubryka
"kontekst użycia". Jak z tą lekarką - jest OK jako nazwa profesji
ogólna, ale oficjalny tytuł zawodowy to "lekarz". Podobnie z
profesorem, doktorem, doktorem habilitowanym, magistrem, inżynierem
itd.

--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Żeńskie formy

Dorożyński Janusz (4-webd)
In reply to this post by Paweł Zienowicz
| -----Original Message-----
| From: [hidden email] [mailto:wikipl-l-
| [hidden email]] On Behalf Of Paweł Zienowicz
| Sent: Friday, March 02, 2012 12:43 PM
/
| Encyklopedia to nie jest miejsce dla języka potocznego.

W. nie jest encyklopedią sensu stricte. Nie jest też przedsięwzięciem
naukowym. Jest encyklopedią przymiotnikową - szybką, sieciową, pierwszego
kontaktu, a więc i potoczną. Ale oczywiście poprawność językowa jest
wyjątkowo ważna, choć dla nowych zjawisk bym nie był aż tak zakonserwowany,
i dopuszczałbym rzeczy uzusowe prezentujące znaczącą wagę.

        Pzdr., Janusz "Ency" Dorożyński


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Żeńskie formy

Gemma-8
In reply to this post by Awersowy
> Ostrożnie - ustawy mówią o urzędach, nie osobach.

Niezupełnie. Urząd to właśnie osoba, a konkretnie stanowisko. A Tobie chodzi
prawdopodobnie o organ.

Beno_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
1234