intrebare

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

intrebare

Aiud Art - Cultura
Vreau să contribui cu pagini despre oameni de cultură din Aiud. Din
"greseală" am trecut datele primului scriitor pe care am vrut sa-l adaug, la
profil. Întrebare cum pot sa şterg de tot datele de acolo?

_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l